Browsing Archives

הצביע

הִצבִּיעַ – הרים אצבע, השתתף בבחירות או בקבלת החלטה

הִצְבִּיעַ על משהו – רצה שכולם יִרְאוּ את הדבר

השורש: צ.ב.ע

שם הפועל: לְהַצבִּיעַ

שם הפעולה: הַצבָּעָה

מצביעים בעד, מצביעים נגד, מצביעים עבור משהו או מישהו

נִמנע מהצבעה – לא מצביע

דוגמאות:

אחוז הההצבעה בבחירות היה נמוך. רוב המצביעים הצביעו בשעות הערב.

הצבעתי בעד ההצעה של משה ונגד ההצעה של רינה.

מה היו תוצאות ההצבעה?

המורה: מי שרוצה לדבר ירים אצבע, בבקשה. מי שלא יצביע לא ישתתף!

הוא הצביע על האיש שעבר ברחוב ואמר לאשתו: זה השכן החדש שלנו.

 

הערך הצביע נמצא בידיעות:

20.06.1619.09.1605.12.1608.12.1622.12.1607.02.1726.03.17

23.04.1704.06.1706.09.1706.09.1726.09.1728.09.1729.11.1724.12.17,

 13.02.18, 13.03.1819.03.18,

20.03.1807.05.1821.05.1803.06.1803.06.1819.07.1830.10.1808.11.18, 19.11.1829.11.1811.12.18, 13.12.18,

18.12.1827.12.1816.01.1911.02.1921.02.1924.02.1925.02.1907.03.19

12.03.1925.03.19, 27.03.1907.04.19,

01.05.1914.05.1903.06.1904.06.19, 23.06.19, 03.09.19, 05.09.19, 08.09.19, 10.09.19, 16.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 22.09.19, 11.11.19, 09.12.19, 19.12.19, 31.12.19, 06.02.20, 09.02.20, 18.02.20, 21.02.20, 03.03.20, 03.03.20, 04.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 16.06.20, 02.07.20, 14.10.20, 03.11.20, 09.12.20, 22.12.20, 14.01.21, 18.01.21, 26.01.21, 26.01.21, 02.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 20.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 08.06.21, 17.06.21, 01.09.21, 02.09.21, 04.11.21, 11.11.21, 15.11.21, 16.12.21, 05.01.22, 24.01.22, 28.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 13.03.22, 25.04.22, 27.04.22, 24.05.22, 07.06.22, 17.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.07.22, 26.10.23, 14.11.23, 22.11.23, 28.11.23, 05.12.23, 19.12.23, 01.01.24, 04.01.25, 16.01.24, 21.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 27.02.24, 28.02.24, 05.03.24, 10.03.24, 14.03.24, 26.03.24, 20.05.24

 

הצדיע

הִצְדִיעַ – הרים את ידו ושם אותה ליד המצח כדי להביע כבוד

השורש: צ.ד.ע

שם הפועל: לְהַצְדִיעַ

שם הפעולה: הַצְדָעָה

מִצְעַד הַצְדָעָה

 

בזמן השמעת המנון המדינה קציני צה"ל מצדיעים.

 

הערך הצדיע נמצא בידיעות:  19.06.1704.09.1710.05.1804.06.1813.11.1827.12.18

31.04.1907.05.1907.05.1903.06.19, 07.11.19, 27.11.19, 28.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 05.07.20, 11.01.21, 11.04.21, 21.07.21 , 04.10.21, 18.12.21, 05.03.24, 09.03.24

 

 

הציב

הִצִיב – שם, העמיד, בנה

השורש: י.צ.ב

שם הפועל: לְהַצִיב

שם הפעולה: הַצָבָה

שם עצם: מַצֵבָה

מַציבים מַצבה, מַציבים מטרה, מַציבים גבולות, מַציבים שלט

מוּצָב – עמדה צבאית של חיילים על הגבול

 

דוגמאות:

הצבתי לי למטרה לרדת 10 ק"ג בשנה.

ילדים צריכים הורים ומורים שיציבו להם גבולות, כדי לדעת מה מותר ומה אסור.

ביום השלושים למותו הציבו את המצבה.

כשהוא התגייס לצה"ל הציבו אותו בחיל האוויר.

מי הציב פה את השלט?! הוא מפריע למעבר!

 

הערך הציב נמצא בידיעות:

 29.09.1616.11.1607.12.1602.04.1704.06.17

16.07.1717.07.1725.07.1717.09.1719.09.17

22.10.1731.10.1719.01.18, 01.02.1803.06.1829.11.1818.12.18, 19.12.1827.12.1801.01.1913.01.1927.03.19,

07.04.1909.04.1905.06.1911.06.1901.07.19, 02.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 16.09.19, 08.01.20, 25.01.20, 29.04.20, 25.02.20, 28.12.20, 12.01.21, 13.06.21, 06.07.21, 12.09.21, 08.11.21, 07.01.22, 07.01.22, 17.02.22, 20.02.22, 15.03.22, 21.03.22, 18.05.22, 10.06.22, 19.10.23, 20.10.23, 25.10.23, 23.11.23, 27.02.24, 21.03.24, 09.05.24, 22.05.24, 03.06.24, 15.06.24

 

הציג

הִצִיגהֶראָה

השורש: י.צ.ג

שם הפועל: לְהַצִיג

הִצִיג, מַצִיג, יַצִיג

שם הפעולה: הַצָגָה                                 

בבניין הוּפעל: הוּצַג, מוּצָג, יוּצַג.

שמות עצם:

הַצָגָה – בתיאטרון

תְצוּגָה – בתערוכה

מַצֶגֶת – פרזנטציה במחשב

 

דוגמאות:

מציגים הצגה / תַעֲרוּכָה / סרט / תכנית / פרזנטציה

ההצגה מוצגת באולם "הבימה".

הסרט מוצג בקולנוע.

הוא הציג אותה לפני ההורים שלו.

הם הכינו מצגת לישיבת ההנהלה.

הילדים הכינו הצגה להורים.

ראינו בתערוכה תצוגה מעניינת של צעצועים לילדים.

 

הערך הציג נמצא בידיעות:

19.06.1608.08.1614.09.16, 21.09.16, 25.09.1608.11.1614.12.16, 17.12.1620.12.16, 12.01.1712.01.1717.01.1713.02.1713.03.17, 06.04.17, 18.04.1717.07.1726.07.1707.08.1702.10.1718.10.1721.11.1707.12.17

09.01.1814.01.1828.01.18,

28.01.1829.01.1804.02.1829.04.18, 04.05.1805.06.1821.06.1815.07.1804.10.1808.10.1824.10.18,

20.11.1821.11.1822.11.1822.11.1803.12.1816.12.1820.12.1828.01.19

18.03.19, 21.05.1926.05.1930.05.19,

05.06.1927.06.1904.07.1925.07.19, 05.08.19, 05.09.19, 17.09.1917.9.19, 02.12.19, 22.12.19, 04.02.20, 09.02.20, 31.03.20, 20.05.20, 26.05.20, 18.06.20, 15.09.2, 16.09.20, 12.10.20, 07.01.21, 20.01.21, 07.02.21, 08.02.21, 10.02.21, 11.02.21, 16.02.2, 11.03.21, 17.03.21, 27.04.21,  29.04.21, 20.05.21, 15.06.21, 17.06.21, 13.07.21, 25.07.21, 26.07.21, 01.08.21, 08.08.21, 31.08.21, 30.09.21, 03.10.21, 07.10.21, 04.11.21, 06.12.21, 07.12.21, 13.12.21, 13.12.21, 18.12.21, 15.01.22, 31.01.22, 07.02.22, 10.02.22, 14.03.22, 14.07.22, 23.10.23, 23.10.23, 20.11.23, 25.12.23, 14.01.24, 11.02.24, 19.02.24, 09.03.24, 17.03.24, 18.03.24, 22.05.24, 29.05.24, 02.06.24, 05.06.24, 17.06.24, 19.06.24

 

הציל

הִצִיל  – עזר למישהו לצאת מסכנה, הציל חיים של מישהו, הציל מישהו ממות

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

מקצוע: מַצִיל בחוף הים או בבריכה 

קריאת הצלה  s.o.s : הַצִילוּ !!!!!!

שירותי הצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש  

 

דוגמאות:

נוצרים רבים הצילו יהודים בתקופת השואה.

הרופא הציל את חייו של הפצוע.

הדיאטה הצילה אותו.

אסור להתרחץ בחוף בלי מציל! 

 

הערך הציל נמצא בידיעות: 24.07.1606.09.1622.11.1627.11.1611.12.1620.12.1608.03.1729.05.17,

 08.06.1723.07.1723.07.17

24.07.1717.08.1730.08.17, 19.09.1724.09.1724.11.1711.12.1714.01.1817.01.1812.02.1820.02.18,

25.02.1811.03.1814.03.1808.04.1827.06.1811.07.1822.11.1817.12.18

23.12.1823.01.19,

 28.01.1929.01.1924.02.1922.05.1929.05.1916.07.19, 27.11.19, 10.12.19, 09.01.20, 19.02.20, 21.02.20, 26.03.20, 31.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 17.05.20, 04.06.20, 07.06.20, 19.07.20, 17.09.20, 15.10.20, 11.01.21, 18.01.21, 20.01.21, 04.03.21, 11.04.21 , 29.04.21, 12.05.21, 19.05.21, 06.07.21, 02.09.21, 13.09.21, 18.05.22, 19.05.22, 26.06.22, 21.10.23, 30.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 26.11.23, 06.12.23, 25.12.23, 27.01.24, 13.02.24, 14.02.24

 

הציע

הִצִיעַ אמר מה כדאי לעשות

השורש: י.צ.ע

שם הפועל: לְהַצִיעַ

שם הפעולה: הַצָעָה

דוגמאות:

מה אתה מַציעַ לי לעשות במקרה כזה?

אני מַציעַ לך ללמוד ביולוגיה.

רותי מַציעָה לי ללכת לסרט הערב.

אני מקבלת את ההצעה שלך.

אנחנו מתנגדים להצעה.

דן הִצִיעַ נישואין לרינה. היא קיבלה את ההצעה בהתרגשות ובשמחה. היא חיכתה להצעת הנישואין שבע שנים…

אמא פולניה לבן שלה : אני רק הִצעתי. אתה לא חייב לקבל את הַצָעָתִי. תעשה מה שאתה מבין.

 

הערך הציע נמצא בידיעות:

14.06.1620.06.16,  21.06.16, 24.06.16, 27.06.16, 15.08.16, 27.10.1603.11.1601.12.1618.12.1618.12.16, 19.12.1631.01.17 22.03.1724.04.1713.06.1713.07.17

18.09.1710.11.1715.11.1701.12.1709.12.1711.12.1719.01.1821.01.18,

 22.01.1801.02.1807.02.18,

14.02.1814.02.1821.02.1808.04.1811.04.1807.05.1821.05.1822.05.18,

 24.05.1824.05.1829.05.1803.06.18,

05.06.1811.06.1814.06.1808.07.1818.07.1819.07.1830.07.18, 02.08.1806.08.1803.09.1803.10.18,

19.11.1829.11.1802.12.1802.12.1827.12.1801.01.1901.01.1916.01.19

16.01.1905.02.1901.04.1919.05.19

22.05.1930.05.1923.06.1924.06.19, 08.09.19, 10.11.19, 18.11.19, 12.12.19, 31.12.19, 09.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 09.07.20, 23.07.20, 05.08.20, 08.09.20, 10.09.20, 10.09.20, 13.09.20, 22.09.20, 30.09.20, 09.02.21, 16.03.21, 24.03.25, 27.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 09.08.21, 21.10.21, 21.10.21, 15.11.21, 19.11.21, 24.11.21, 01.03.22, 31.05.22, 01.06.22, 07.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 28.07.22, 11.08.22, 24.10.23, 26.10.23, 01.11.23, 07.11.23, 13.11.23, 16.11.23, 28.11.23, 10.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 24.01.24, 21.02.24, 28.03.24, 17.04.24, 29.05.24, 02.06.24, 16.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

הצית

הִצִית – הדליק אש, הבעיר, שרף

השורש: י.צ.ת

שם הפועל: לְהַצִית

שם הפעולה: הַצָתָה

מכשיר: מַצִית – מכשיר להדלקת אש של סיגריה, להדלקת אש בכיריים

מכשיר: מַצָת – התקן להדלקה ברכב – פלאג

דוגמאות:

השריפה פרצה בשל הַצָתָה. המשטרה עצרה כמה נערים חשודים בהצתה.

יש למישהו גפרור או מצית?

 

הערך הצית נמצא בידיעות: 

23.11.1627.11.1628.11.1630.11.16, 15.03.1706.06.1725.03.1804.06.18, 02.07.18,

02.12.1812.02.1926.05.1905.06.19, 19.05.20, 11.06.20, 15.07.20, 27.07.20, 10.11.20, 25.01.21, 13.04.21, 21.04.21, 29.04.21, 12.05.21, 07.06.21, 10.06.21, 09.09.21, 12.06.22, 29.05.24, 04.06.24