Browsing Archives

הנחה (פועל)

הִנחָההדריך, אמר מה לעשות

השורש: נ.ח.ה

שם הפועל: לְהַנחוֹת

שם הפעולה: הַנְחָיָה

שם עצם: מַנְחֶה

 

דוגמאות:

המורים הוותיקים מנחים את המורים החדשים.

בעבודת הדוקטורט היה לה מנחה מצוין.

אל תדאג, אני אנחה אותך ואגיד לך בדיוק מה לעשות.

פיקוד העורף פרסם הנחיות לאזרחים לשעת חרום.

המנחה בתכנית הטלוויזיה ביקש מכל אחד מהמשתתפים בדיון לומר דברי סיכום.

 

הערך הנחה נמצא בידיעות: 07.09.1402.06.1618.09.1620.09.1610.10.1618.12.1610.01.1705.06.17,

 09.06.17,

19.06.1725.07.1714.08.1715.10.1730.11.17, 24.12.1715.04.1814.05.1829.05.1808.08.1809.08.18,

04.03.1917.07.19, 01.09.19, 06.11.19, 12.11.19, 17.12.19, 11.02.20, 24.02.20, 01.03.2005.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 03.05.20, 17.05.20, 21.05.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 08.07.20, 13.07.20, 02.08.20, 03.08.20, 04.08.20, 17.09.20, 07.12.20, 16.12.20, 22.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 24.01.21, 09.03.21, 24.03.25, 11.04.21, 05.05.21, 12.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 25.11.21, 03.07.22, 21.07.22, 11.10.23, 15.10.23, 19.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 19.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 11.01.24, 14.01.24, 19.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 13.04.24, 20.06.24

 

הניח

הִנִיחַ/ הֵנִיחַ – שם, השאיר דבר במקום מסוים 

                    חשב

                    נתן רשות

שם הפעולה: לְהנִיחַ

שם הפעולה: הנָחָה – גם במשמעויות של הנ"ל וגם במשמעות של לתת מחיר נמוך יותר

דוגמאות:

אני מניח שהוא ירצה לראות את החוזה שוב לפני החתימה.

ההנחה של החברה, שהקהל יאהב את המוצר הייתה מוטעית. המוצר נמכר בכמויות קטנות מאוד ולא כיסה אפילו את ההוצאות.

החלטנו להניח את הספה מתחת לחלון.

הוא לא מניח לה. מנדנד כל הזמן. לא נותן לה מנוחה.

בחנות הזו יש הנחות גדולות בסוף העונה.

 

הערך הניח נמצא בידיעות:

 18.01.1701.02.1709.02.1707.05.1706.12.17, 19.02.1808.04.1809.04.1829.04.18,

06.05.1805.06.1812.12.1820.12.1823.12.1824.12.1831.01.1901.05.1911.06.19, 28.07.19, 08.12.19, 04.02.20, 09.02.20, 28.04.20, 18.06.20, 03.08.20, 18.11.20, 27.11.20, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 02.09.21, 09.09.21, 10.06.22, 30.06.22, 21.07.22, 29.07.22, 30.10.23, 21.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 18.03.24, 09.05.24, 22.05.24, 08.06.24, 15.06.24

 

הניח מעותיו על קרן הצבי

 

 

המשמעות:

שם את כספו במקום לא בטוח, סיכן את כספו.

הִנִיחַ – שָׂם

מָעוֹת – מטבעות כסף

צְבִי – בעל חיים עם קרניים

דוגמה:

הוא הִנִיחַ מָעוֹתיו עַל קֶרֶן הַצְבִי כשהחליט לקנות את החברה. עד היום הוא משלם על כך.

אני לא משקיע את הכסף במניות. אני לא שם כספי על קרן הצבי.

המקור:

מסכת כתובות י"ג, עמוד ב'

 

הניף

הֵנִיף – הרים למעלה באוויר

השורש: נ.ו.ף

שם הפועל: לְהָנִיף

שם הפעולה: הֲנָפָה

שם עצם: מָנוֹף – מרים דברים כבדים למעלה גבוה

מְנִיפִים דגל

מְנִפִים שלט

מניפים ידיים

טקס הֲנָפַת דְגָלִים

 

הערך הניף נמצא בידיעות: 11.01.1715.08.1730.10.1723.01.1812.08.1321.02.1920.05.19, 09.12.19, 19.04.21, 31.05.21, 07.07.21, 17.02.22, 17.12.23 11.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנפיק

הִנְפִּיק – הדפיס תעודה חדשה, שטרות ומטבעות כסף, בולים, ניירות ערך בבורסה

השורש: נ.פ.ק

שם הפעולה: הַנְפָּקָה

משרד הפנים מנפיק תעודות לידה, תעודות זהות, דרכונים.

משרד התחבורה מנפיק רישיונות לרכב.

 

הערך הנפיק נמצא בידיעות: 27.09.1610.07.1710.07.1730.08.1704.07.1923.07.19, 22.09.19, 18.01.21, 03.10.21, 07.10.21, 17.01.22

 

הנצחה

הַנצָחָה – פעולות לשמירת זכר אנשים שמתו

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְהַנצִיחַ

לָנֶצַח – עד אין סוף, לעולם, לתמיד

דוגמאות:

ההורים הנציחו את הבן שנפל בבית כנסת שבנו על שמו.

במשרד הביטחון יש מחלקה להנצחת החייל.

בבית הספר יש לוח זיכרון ועליו מונצחים שמות תלמידי בית הספר שנהרגו בזמן השירות בצה"ל.

 

הערך הנצחה נמצא בידיעות: 03.07.1603.07.1625.04.1707.09.1722.01.1826.01.1808.04.1814.05.1814.08.18,

16.12.1807.05.1905.06.1906.06.19, 25.01.20, 26.04.20, 26.04.20, 18.06.20, 05.07.20, 10.11.20, 27.01.21, 11.04.21, 30.06.21, 01.08.21, 05.10.21, 07.10.21, 26.12.21, 02.03.22, 03.03.22, 01.05.22, 29.05.22, 10.08.22, 19.10.23, 16.12.23, 12.05.24