Browsing Archives

הניח

הִנִיחַ/ הֵנִיחַ – שם, השאיר דבר במקום מסוים 

                    חשב

                    נתן רשות

שם הפעולה: לְהנִיחַ

שם הפעולה: הנָחָה – גם במשמעויות של הנ"ל וגם במשמעות של לתת מחיר נמוך יותר

דוגמאות:

אני מניח שהוא ירצה לראות את החוזה שוב לפני החתימה.

ההנחה של החברה, שהקהל יאהב את המוצר הייתה מוטעית. המוצר נמכר בכמויות קטנות מאוד ולא כיסה אפילו את ההוצאות.

החלטנו להניח את הספה מתחת לחלון.

הוא לא מניח לה. מנדנד כל הזמן. לא נותן לה מנוחה.

בחנות הזו יש הנחות גדולות בסוף העונה.

 

הערך הניח נמצא בידיעות:

 18.01.1701.02.1709.02.1707.05.1706.12.17, 19.02.1808.04.1809.04.1829.04.18,

06.05.1805.06.1812.12.1820.12.1823.12.1824.12.1831.01.1901.05.1911.06.19, 28.07.19, 08.12.19, 04.02.20, 09.02.20, 28.04.20, 18.06.20, 03.08.20, 18.11.20, 27.11.20, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 02.09.21, 09.09.21, 10.06.22, 30.06.22, 21.07.22, 29.07.22, 30.10.23, 21.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 18.03.24, 09.05.24, 22.05.24, 08.06.24, 15.06.24

 

הניח מעותיו על קרן הצבי

 

 

המשמעות:

שם את כספו במקום לא בטוח, סיכן את כספו.

הִנִיחַ – שָׂם

מָעוֹת – מטבעות כסף

צְבִי – בעל חיים עם קרניים

דוגמה:

הוא הִנִיחַ מָעוֹתיו עַל קֶרֶן הַצְבִי כשהחליט לקנות את החברה. עד היום הוא משלם על כך.

אני לא משקיע את הכסף במניות. אני לא שם כספי על קרן הצבי.

המקור:

מסכת כתובות י"ג, עמוד ב'

 

הניף

הֵנִיף – הרים למעלה באוויר

השורש: נ.ו.ף

שם הפועל: לְהָנִיף

שם הפעולה: הֲנָפָה

שם עצם: מָנוֹף – מרים דברים כבדים למעלה גבוה

מְנִיפִים דגל

מְנִפִים שלט

מניפים ידיים

טקס הֲנָפַת דְגָלִים

 

הערך הניף נמצא בידיעות: 11.01.1715.08.1730.10.1723.01.1812.08.1321.02.1920.05.19, 09.12.19, 19.04.21, 31.05.21, 07.07.21, 17.02.22, 17.12.23 11.03.24