Browsing Archives

האזין

הֶאֱזִין – הִקשִיב כדי לשמוע

השורש: א.ז.ן

שם הפועל: לְהַאֲזִין

שם הפעולה: הַאֲזָנָה

דוגמאות:

אני מַאֲזינה ל'קול המוסיקה' ברדיו.

הקריין ברדיו אומר: בוקר טוב לכל המאזינים! אני מאחל לכם הַאֲזָנָה עֲרֵבָה!

האזנתי לשיחה שלהם.

הוא מאזין למוסיקה באוֹזנִיות כדי לא להפריע לחברים.

לחלק מהידיעות בחדשון זה אפשר גם להאזין.

יד לפה! האויב מאזין!

המשטרה האזינה לשיחות הטלפון של החשוד ברצח.

הַאֲזָנַת סתר היא אחד הכלים של המשטרה והמודיעין.

 

הערך האזין נמצא בידיעות:

22.06.1621.03.1720.11.1707.01.1825.12.18, 09.07.20, 14.02.22, 03.08.22, 10.12.23, 01.07.24

 

האט

הֵאֵט – הקטין את המהירות והקצב, עשה יותר לאט

שם הפועל: לְהָאֵט

שם הפעולה: הֶאָטָה

דוגמאות:

הוא חולה. הרופא אמר לו להאט את קצב העבודה.

הוא האט את הנסיעה לפני הצומת.

יש הֶאָטָה במשק בגלל המצב הביטחוני.

 

הערך האט נמצא בידיעות:

 29.11.20, 09.02.21, 11.02.21, 04.08.21, 28.07.22

 

האיץ

הֵאִיץ – הגדיל את המהירות, הגביר את הקצב

השורש: א.ו.צ

שם הפועל: לְהָאִיץ

שם הפעולה: הֶאָצָה

בבניין קל: אָץ – רָץ

 

דוגמאות:

הוא האיץ בי לסיים את העבודה עד מחר ולכן עבדתי כל הלילה…

אמא האיצה בילדים לסיים את הכנת שיאעורי הבית כדי להגיע בזמן לסרט.

אני אוהבת לעשות את הדברים בקצב שלי. לא אוהבת שמאיצים בי.

 

הערך האיץ נמצא בידיעות: 31.03.20, 13.12.20, 22.06.21