Browsing Archives

התאבד

הִתאַבֵּד – הרג את עצמו, שָּם קֵץ לְחַייָו, אִיבֵּד את עַצְמוֹ לָדַעַת

השורש: א.ב.ד

שם הפועל: לְהִתאַבֵּד

שם הפעולה: הִתאַבְּדוּת

דוגמאות:

מורה הִתְאַבֵּד אחרי שהתפרסמה באינטרנט כתבה שבה נכתב כי קיים יחסים עם תלמידה בת 16 ועם תלמידות נוספות.

הוא מאיים בהתאבדות. ההורים שומרים עליו 24 שעות ביממה כדי שלא יצליח לאבד את עצמו לדעת.

בני הזוג החליטו לשים קץ לחייהם בשל מחלתם.

 

הערך התאבד נמצא בידיעות:

 24.07.1621.08.1622.08.1617.01.1704.04.1724.05.1724.05.1725.05.1725.05.17,  03.07.1703.10.1730.11.1725.12.1727.12.1704.02.1827.02.1814.06.1814.07.19, 21.01.20, 17.06.22

 

התגורר

הִתְגוֹרֵר – גר

השורש: ג.ו.ר

שם הפועל: לְהִתְגוֹרֵר

מקום מְגוּרִים – המקום שבו אדם גר

 

הערך התגורר נמצא בידיעות: 28.11.1622.03.1712.06.1716.08.1727.08.17,  10.01.1829.05.1819.06.1828.06.18,

08.10.1810.10.1813.01.1915.01.1904.02.1905.02.1905.02.1914.02.1901.07.19, 01.09.19, 12.11.19, 17.03.20, 20.04.21, 11.07.21, 01.08.21, 30.11.21

 

 

 

 

 

 

 

התגייס

הִתגַייֵס – נכנס לצבא, למשטרה, לשֵירוּת בתי הסוהר, בא לעזור

שם הפועל: לְהִתגַייֵס ל…

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַייֵס


דוגמאות: 

צעירים בישראל מתגייסים לצה"ל בגיל 18.

צה"ל מברך את המתגייסים החדשים. 

לפני הגיוס הצעירים עורכים מסיבת גיוס לחברים שלהם.

כשצעיר מתגייס – כל המשפחה מְגוּיֶסֶת.

הוא מתגייס באוגוסט. תאריך הגיוס: 4.8.14  תאריך השחרור: 3.8.17.

הוא התגייס למשטרה אחרי שהשתחרר מצה"ל.

בגלל המחלה שלו הוא לא יתגייס. הוא רוצה להתנדב לצה"ל.

למשפחה יש בעיות כלכליות. כל החברים התגייסו לעזור.

ההורים עובדים קשה. סבא וסבתא מתגייסים בשמחה לעזור בטיפול בתינוק. גם הדודים והדודות מגוּיָסִים.

 

הערך התגייס נמצא בידיעות: 10.07.16, 08.08.1617.11.1629.11.1604.01.1724.01.1708.02.1720.04.1716.08.17,

13.09.1719.11.1720.11.17, 18.01.1804.02.1811.03.1808.04.1809.05.1803.07.1823.07.1813.01.1913.01.1915.01.1915.01.19,

07.02.1925.02.1923.06.19, 29.07.19, 06.11.19, 03.02.20, 09.02.20, 12.03.20, 11.06.20, 01.07.20, 23.07.20, 02.08.20, 22.09.20, 03.01.21, 09.02.21, 24.03.21, 11.04.21 , 23.05.21, 25.05.21, 21.06.2112.08.21, 13.01.22, 23.02.22, 27.02.22, 15.03.22

 

התגעגע

הִתגַעְגֵעַ ל…- רצה מאוד לראות מישהו או משהו רחוק

השורש: ג.ע.ג.ע

שם הפועל: לְהִתגַעְגֵעַ

שם הפעולה: גַעְגוּעַ

רבים: גַעְגוּעִים

נוסטלגיה – געגועים לעבר 

מתגעגעים לחבר

מתגעגעים לעבר 

 

הערך התגעגע נמצא בידיעות: 24.11.17, 23.05.21, 20.06.21

 

התחבא

הִתחַבֵּא – הִסתַתֵר, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יֵדעו איפה הוא נמצא

השורש: ח.ב.א

שם הפועל: לְהִתחַבֵּא

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחבִּיא

שם עצם: מַחֲבוֹא

דוגמאות:

הילד התחבא מאחורי השולחן.

הגנב התחבא בבית של חברים כדי שהמשטרה לא תמצא אותו.

בפסח מחביאים אפיקומן.

 

הערך התחבא נמצא בידיעות: 16.05.18, 18.06.20, 20.04.21, 08.03.22

 

התחולל

הִתחוֹלֵל – קרה, התפתח במשך הזמן

השורש: ח.ו.ל

שם הפועל: לְהִתְחוֹלֵל

שם הפועל בבניין פיעל: לְחוֹלֵל

הִתחולל נֵס, הִתחולל שינוי, הִתחוללה סוּפָה, הִתחוללה מהפכה, הִתחוללה מהומה

 

הערך התחולל נמצא בידיעות: 30.07.20

 

 

 

 

התחייב

הִתחַייֵב – הבטיח לעשות משהו

השורש: ח.י.ב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

חַייָב –  צריך לעשות משהו

         צריך לתת למישהו כסף

         צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

         השופט החליט שהוא חייב בדין

שם תואר בבניין פועל: מְחוּיָב

שם עצם: מְחוּיָבוּת

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר את החוב בפגישה הבאה שלנו.

הם חייבים לבנק 10,000 שקלים. הבנק גובה ריבית גבוהה מאוד והחוב גדל וגדל.

הוא התחייב בפניי לסיים את העבודה עד אפריל.

יש לו התחייבויות רבות. לכן הוא לא יכול לנסוע לחו"ל ליותר משבוע.

לא אוכל להגיע לחתונה שלכם בשל התחייבויות קודמות.

הוא שלח להם התחייבות בכתב.

הוא לא מוכן להתחייב להתחתן אתה. היא תעזוב אותו, כנראה. 

 

הערך התחייב נמצא בידיעות: 10.08.1614.09.1617.11.1606.07.1707.11.1720.12.1725.04.18

01.05.1801.05.1829.05.1801.08.1830.04.1901.05.19, 03.10.19, 14.11.19, 02.12.19, 15.01.20, 25.01.20, 26.02.20, 07.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 06.04.21, 07.04.21, 12.04.21, 29.04.21, 13.06.21, 29.06.21, 13.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 20.01.22, 14.02.22, 28.03.22