Browsing Archives

התאבד

הִתאַבֵּד – הרג את עצמו, שָּם קֵץ לְחַייָו, אִיבֵּד את עַצְמוֹ לָדַעַת

השורש: א.ב.ד

שם הפועל: לְהִתאַבֵּד

שם הפעולה: הִתאַבְּדוּת

דוגמאות:

מורה הִתְאַבֵּד אחרי שהתפרסמה באינטרנט כתבה שבה נכתב כי קיים יחסים עם תלמידה בת 16 ועם תלמידות נוספות.

הוא מאיים בהתאבדות. ההורים שומרים עליו 24 שעות ביממה כדי שלא יצליח לאבד את עצמו לדעת.

בני הזוג החליטו לשים קץ לחייהם בשל מחלתם.

 

הערך התאבד נמצא בידיעות:

 24.07.1621.08.1622.08.1617.01.1704.04.1724.05.1724.05.1725.05.1725.05.17,  03.07.1703.10.1730.11.1725.12.1727.12.1704.02.1827.02.1814.06.1814.07.19, 21.01.20, 17.06.22, 26.11.23, 18.04.24, 11.07.24

 

התאושש

הִתאוֹשֵש – חזר לכוחות אחרי מחלה, אסון, בעיה גדולה

השורש: א.ש.ש

שם הפועל: לְהִתאוֹשֵש

שם הפעולה: הִתאוֹשְשוּת

בבית חולים יש חדר הִתאוֹשְשוּת לחולים אחרי ניתוח.

 

הערך התאושש נמצא בידיעות: 

20.02.1913.03.19, 04.02.19, 26.05.20, 19.07.20, 19.07.21, 10.06.22, 29.11.23

 

התאפק

הִתְאַפֵּק – מָנַע מעצמו פעולה ספונטנית, הִתְאַמֵץ לְעַכֵּב הַפרשת שֶתֶן או צואה

השורש: אפק

שם הפועל בבניין הִתְפַּּעֵל: לְהִתְאַפִּק

שם הפעולה: הִתְאַפְּקוּת

שם הפעולה בבניין פיעל: אִיפּוּק

שם תואר: מְאוּפָּק

דוגמאות:

הוא אדם מְאוּפָּק. קשה לו להראות רְגָשות.

כששמעתי את הדברים הִתְאַפַּקְתִי לא לצחוק / התאפקתי לא לבכות / התאפקתי לא להגיד את מה שאני חושבת.

הילד לא הולך לשירותים בבית הספר. הוא מתאפק שעות!

 

הערך התאפק נמצא בידיעות: 03.07.22, 25.12.23, 03.02.24, 15.04.24

 

 

 

 

התגורר

הִתְגוֹרֵר – גר

השורש: ג.ו.ר

שם הפועל: לְהִתְגוֹרֵר

מקום מְגוּרִים – המקום שבו אדם גר

 

הערך התגורר נמצא בידיעות: 28.11.1622.03.1712.06.1716.08.1727.08.17,  10.01.1829.05.1819.06.1828.06.18,

08.10.1810.10.1813.01.1915.01.1904.02.1905.02.1905.02.1914.02.1901.07.19, 01.09.19, 12.11.19, 17.03.20, 20.04.21, 11.07.21, 01.08.21, 30.11.21

 

 

 

 

 

 

 

התגייס

הִתגַייֵס – נכנס לצבא, למשטרה, לשֵירוּת בתי הסוהר, בא לעזור

שם הפועל: לְהִתגַייֵס ל…

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַייֵס


דוגמאות: 

צעירים בישראל מתגייסים לצה"ל בגיל 18.

צה"ל מברך את המתגייסים החדשים. 

לפני הגיוס הצעירים עורכים מסיבת גיוס לחברים שלהם.

כשצעיר מתגייס – כל המשפחה מְגוּיֶסֶת.

הוא מתגייס באוגוסט. תאריך הגיוס: 4.8.14  תאריך השחרור: 3.8.17.

הוא התגייס למשטרה אחרי שהשתחרר מצה"ל.

בגלל המחלה שלו הוא לא יתגייס. הוא רוצה להתנדב לצה"ל.

למשפחה יש בעיות כלכליות. כל החברים התגייסו לעזור.

ההורים עובדים קשה. סבא וסבתא מתגייסים בשמחה לעזור בטיפול בתינוק. גם הדודים והדודות מגוּיָסִים.

 

הערך התגייס נמצא בידיעות: 10.07.16, 08.08.1617.11.1629.11.1604.01.1724.01.1708.02.1720.04.1716.08.17,

13.09.1719.11.1720.11.17, 18.01.1804.02.1811.03.1808.04.1809.05.1803.07.1823.07.1813.01.1913.01.1915.01.1915.01.19,

07.02.1925.02.1923.06.19, 29.07.19, 06.11.19, 03.02.20, 09.02.20, 12.03.20, 11.06.20, 01.07.20, 23.07.20, 02.08.20, 22.09.20, 03.01.21, 09.02.21, 24.03.21, 11.04.21 , 23.05.21, 25.05.21, 21.06.2112.08.21, 13.01.22, 23.02.22, 27.02.22, 15.03.22, 06.11.23, 09.01.24, 15.01.24, 12.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 29.02.24, 04.03.24, 05.03.24, 05.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 18.03.24, 04.04.24, 15.04.24, 09.05.24, 02.06.24, 03.06.24, 10.07.24

 

התגעגע

הִתגַעְגֵעַ ל…- רצה מאוד לראות מישהו או משהו רחוק

השורש: ג.ע.ג.ע

שם הפועל: לְהִתגַעְגֵעַ

שם הפעולה: גַעְגוּעַ

רבים: גַעְגוּעִים

נוסטלגיה – געגועים לעבר 

מתגעגעים לחבר

מתגעגעים לעבר 

 

הערך התגעגע נמצא בידיעות: 24.11.17, 23.05.21, 20.06.21, 10.04.24

 

התחבא

הִתחַבֵּא – הִסתַתֵר, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יֵדעו איפה הוא נמצא

השורש: ח.ב.א

שם הפועל: לְהִתחַבֵּא

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחבִּיא

שם עצם: מַחֲבוֹא

דוגמאות:

הילד התחבא מאחורי השולחן.

הגנב התחבא בבית של חברים כדי שהמשטרה לא תמצא אותו.

בפסח מחביאים אפיקומן.

 

הערך התחבא נמצא בידיעות: 16.05.18, 18.06.20, 20.04.21, 08.03.22, 27.10.23