Browsing Archives

התראה

הַתרָאָה – אזהרה לפני שעושים משהו

השורש: ת.ר.ה

שם הפועל: לְהַתרוֹת

עבר בבניין הפעיל: הִתרָה

 

דוגמאות:

חברת החשמל ניתקה לנו את החשמל בלי התראה מוקדמת.

זמן ההתראה מפני טילים באזור עזה קצר מאוד.

 

הערך התראה נמצא בידיעות: 18.09.1628.01.1813.02.1824.06.18, 03.12.19, 17.01.21, 24.05.21, 23.10.23

 

התרוקן

הִתרוֹקֵן – נעשה ריק

השורש: ריק

שם הפועל: לְהִתרוֹקֵן

שם הפועל בבניין פיעל: לְרוֹקֵן

דוגמאות:

הסוללה מתרוקנת ממש מהר.

הרחובות התרוקנו אחרי השעה שתיים עשרה.

הם רוקנו את המקרר לפני הנסיעה לחו"ל.

הבעל מרוקן בכל בוקר את הפח לפני שהוא יוצא לעבודה.

הילדים עוזבים את הבית והקן מתרוקן.

 

הערך התרוקן נמצא בידיעות:  27.10.23

 

התרחב

הִתְרַחֵב – גדל לרוחב

השורש: ר.ח.ב

שם הפועל: לְהִתרַחֵב

שם הפעולה: הִתרַחֲבוּת

שם עצם: רוֹחַב

שם תואר: רָחָב, נִרְחָב

לגוף יש: אוֹרֶך, רוֹחַב, גוֹבַהּ, נֶפַח

 

רְחוֹב רָחָב

כשהבית נעשה קטן – מרחיבים את הבית

כשעולים במשקל – מרחיבים את המכנסיים

כשרוצים להרחיב את הידיעות – לומדים

טקסים מתקיימים על רַחֲבָה

ברַחֲבֵי הָאָרֶץ – בכל הארץ

 

הערך התרחב נמצא בידיעות:

 14.11.1605.01.1718.02.1811.03.1818.03.1808.04.1816.04.18

24.06.1826.06.1824.07.1803.09.1811.10.1823.12.1814.07.1916.07.19, 

18.07.19, 01.08.19, 05.11.19, 01.12.19, 09.12.19, 17.12.19, 18.02.20, 02.04.20, 19.05.20, 20.05.20, 29.06.20, 13.09.20, 30.09.20, 11.10.20, 29.10.20, 08.11.20, 15.11.20, 23.11.20, 01.12.20, 03.12.20, 03.12.20, 06.12.20, 14.12.20, 23.12.20, 29.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 19.01.21, 25.01.21, 04.03.21, 09.03.21, 24.03.21, 04.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 22.04.21, 22.06.21, 11.07.21, 14.07.21, 22.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 11.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 03.11.21, 10.11.21, 21.11.21, 30.11.21, 08.12.21, 12.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 26.12.21, 02.01.22, 13.02.22, 17.02.22, 02.03.22, 24.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 03.04.22, 01.05.22, 08.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 26.06.22, 26.06.22, 28.06.22, 07.07.22, 10.08.22, 10.08.22, 19.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 08.11.23, 26.11.23, 07.12.23, 18.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 25.01.24, 27.02.24, 13.03.24, 01.04.24, 14.04.24, 09.05.24, 05.06.24, 19.06.24

 

 

 

התריס

הִתְרִיס – הִשמיע טענות נגד, הִבִּיעַ מחאה

השורש: ת.ר.ס

שם הפועל: לְהַתְרִיס

שם הפעולה: הַתְרָסָה

שם עצם: מִתְרָס – מַחְסוּם המוצב בדרך כדי לעצור התקדמות של מישהו, בריקדה

 

הערך התריס נמצא בידיעות: 26.03.20

 

התריע

הִתרִיעַ אמר : זהירות! יש סכנה קרובה!

השורש: ת.ר.ע

שם הפועל: לְהַתרִיעַ

שם הפעולה: הַתרָעָה

מתריעים מֵראש מפני סכנה, מתריעים על סכנה

 

הערך התריע נמצא בידיעות: 

31.07.1617.01.1719.01.1717.01.1820.02.1819.06.1812.03.1916.06.19, 12.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 21.10.20, 02.05.21, 26.05.21, 12.10.21, 20.10.21, 03.11.21, 02.01.22, 23.01.22, 07.02.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 14.06.22, 10.07.22, 11.10.23, 02.11.23, 08.11.23, 16.11.23, 26.11.23, 07.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 07.02.24, 15.02.24, 22.02.24, 30.05.24, 19.06.24

 

התרסק

הִתרַסֵק – נפל ונשבר לחתיכות קטנות

השורש: ר.ס.ק

שם הפעולה: הִתרַסקוּת

דוגמאות:

המטוס התרסק מעל לים.

המשטרה חוקרת במקום ההתרסקות.

הכד נפל והתרסק.

התינוק אוכל רֶסֶק תפוחים. אמא מְרַסֶקֶת לו גם ירקות.

 

הערך התרסק נמצא בידיעות: 01.12.1616.01.1717.01.1718.01.1708.08.1713.08.1729.08.17, 26.09.1726.01.1831.01.1811.02.18, 12.02.1812.02.1819.02.1826.02.1807.03.1811.04.1821.05.1801.08.1822.01.1911.03.1911.04.1921.05.19, 12.01.20, 31.08.20, 25.11.20, 10.12.20, 12.09.21, 09.12.21, 04.01.22, 25.01.24, 21.02.24, 20.05.24