Browsing Archives

התאבד

הִתאַבֵּד – הרג את עצמו, שָּם קֵץ לְחַייָו, אִיבֵּד את עַצְמוֹ לָדַעַת

השורש: א.ב.ד

שם הפועל: לְהִתאַבֵּד

שם הפעולה: הִתאַבְּדוּת

דוגמאות:

מורה הִתְאַבֵּד אחרי שהתפרסמה באינטרנט כתבה שבה נכתב כי קיים יחסים עם תלמידה בת 16 ועם תלמידות נוספות.

הוא מאיים בהתאבדות. ההורים שומרים עליו 24 שעות ביממה כדי שלא יצליח לאבד את עצמו לדעת.

בני הזוג החליטו לשים קץ לחייהם בשל מחלתם.

 

הערך התאבד נמצא בידיעות: 24.07.1621.08.1622.08.1617.01.1704.04.1724.05.1724.05.1725.05.1725.05.17,  03.07.1703.10.1730.11.1725.12.1727.12.1704.02.1827.02.1814.06.18

 

התאושש

הִתאוֹשֵש – חזר לכוחות אחרי מחלה, אסון, בעיה גדולה

השורש: א.ש.ש

שם הפועל: לְהִתאוֹשֵש

שם הפעולה: הִתאוֹשְשוּת

בבית חולים יש חדר הִתאוֹשְשוּת לחולים אחרי ניתוח.

 

הערך התאושש נמצא בידיעות: