מבזקים

לראשונה: 17 נשים מתחילות היום גִיבּוּש לסַיֶירֶת מַטְכָּ"ל

לראשונה בהיסטוריה של צה"ל, 17 נשים שעברו בהצלחה יום סַיָירוֹת מתחילות היום גִיבּוּש לסַיֶירֶת מַטְכָּ"ל. הגִיבּוּש יִימָשך חמישה ימים. 

ביום הסַיָירוֹת הִתְמַיְינוּ מאות צעירות לפני גִיוּס.