מבזקים

הרמטכ"ל: צה"ל כָּשַל באֵירוּעַ שבו נֶהֶרגו 3 חטופים מאֵש חיילי צה"ל

צה"ל פִּרְסם אֱמֶש את התַחְקִיר שעָרך על האֵירוּעַ שבו נֶהֶרְגו שלושה חטופים מאֵש חיילי צה"ל. הרמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי קבע כי צה"ל כָּשַל במְשִׂימַת חִילוּץ החטופים באֵירוע זה וכי אפשר היה לִמְנוֹעַ את הפְּגיעה בחטופים. "צה"ל כשל במְשִׂימַת חילוץ החטופים", אמר הרמטכ"ל, והוסיף: "עם זאת, היֶרי בּוּצַע בנְסיבות מוּרְכָּבות ובתְנָאֵי לְחימה עֲצִימִים תחת אִיוּם מְמוּשָך. הלוחמים פעלו כמֵיטַב הֲבָנָתָם".

הרמטכ"ל הִדְגִיש כי יש חשיבות עליונה לעמידה בהורָאות הפְּתיחה באש.