מבזקים

הכנסת אישרה חוק המכיר בארוסים וארוסות של חללי צה"ל כאלמנים ואלמנות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להכרה בארוסות וארוסים של חללי צה"ל. הם יזכו לזכויות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה לתקופה של חמש שנים. בין הזכויות: תגמול חודשי, טיפולים רגשיים והטבות. החוק יחול גם על ארוסות וארוסים של שוטרים, סוהרים, חללי שב"כ, מוסד והתגוננות אזרחית וכן ארוסים של חללי פעולות איבה.

10 חברי כנסת תמכו בהצעה. לא היו מתנגדים או נמנעים.