מבזקים

ההַגְבָּלוֹת החדשות נִכנסו לתוֹקֶף

נכנְסו לְתוֹקֶף ההַגְבָּלות החדשות שמַַטְרָָתָן לִמְנוֹעַ את הִתְפַּשְטוּת זן האומיקרון של נְגיף הקורונה בישראל.

הינה ההַגְבָּלוֹת החדשות:

איסור על כְּניסַת זָרִים לישראל מכל המדינות, לְמַעֵט מִקרים חֲרִיגִים.

ישְׂרְאלים החוזרים מכל המְדינות נדָרָשים לבידוּד בֵּיתִי. מְחוסָנים או מַחלימים יוכלו לְהִשְתַחְרֵר אחרי שלושה ימים, בכָפוּף לבְדיקת PCR שנייה ביום הבידוד השלישי. לא מְחוּסָנים נדרשים להִיכָּנס לְבידוד בֵּיתי של שבוע, ויוכְלו להִשתחרר אחרי בדיקת PCR שְנייה ביום השביעי.

ישְׂרְאלים השָבים ממְדינות שהוגדרו כאֲדוּמות נדרשים לבידוד של שבוע ימים, גם מְחוסנים. הם מוּפְנים תְחילה למְלונית קורונה עד לקַבָּלַת תשובה שְלילית של הבְּדיקה שיַעַבְרו בנְחִיתָה, ואז יוּכלו להמשיך את הבידוד בבֵיתָם ולהִשְתַחְרֵר בכָפוּף לבְדיקה שְלילית ביום השביעי.

החוזרים מחו"ל לא יכולים לצאת מנתב"ג באוטובוסים או ברַכֶּבֶת אלא רק במוניות מיוחדות ובמכוניות פְּרָטיות, במִגְבָּלוֹת על מספר הנוסעים.

הממשלה החליטה להחזיר את אִיכּוּנֵי שַבַּ"כּ כדי לַעֲקוֹב אחר מְאוּמָתִים בזַן האומיקרון.

הוּחְלַט לְהַדֵק את התָו הירוק: התָו הירוק יָחוּל במְקומות סְגורים שבהם יש יותר מ-50 מִשתתפים, במקום 100 עד עַתָה.