מבזקים

אַזְהָרַת מַסָע לעֶשרות מדינות

המַטֶה לביטָחון לְאומי הֶחְמִיר לרָמָה 2 את אַזְהָרוֹת המַסָע לעֶשרות מדינות בעולם, בהן בריטניה, צרפת, גרמניה, רוסיה, ברזיל, ארגנטינה ואוסטרליה. זאת בְּשֶל הִתְגַבְּרוּת האִיוּמִים מִצד איראן וחמאס, העלייה בגִילוּיֵי האנטישמיות ונִיסְיוֹנוֹת הפְּגיעה ביהודים ובישְׂרְאלים.

אַזְהָרָה חֲמורה יותר (רמה 3) פּוּרְסְמה לדרום אפריקה ואריתריאה וכמה מדינות באסיה.

אַזְהָרַת מַסָע ברמה 2 היא ברמה של "אִיוּם מִזְדַמֵן". הַמְלָצַת המטֶה היא לִנְקוֹט באֶמְצָעֵי זְהירות מוּגְבָּרים בעֵת שְהִייָה במדינות אלה.

אזהרת מסע ברמה 3 היא ב"רמת אִיום בינונית". ההמלצה היא לְהִימָנַע מנְסיעות שאינן חִיוּנִיוֹת למדינות אלה.