מבזקים

פִּיקוּד העורֶף: כך נֶעֱרכים להפסקות חַשמל

פיקוד העורֶף פִּרְסֵם הַמְלָצות לְהֵיעָרְכות להפסקות חַשמל. בפיקוד העורֶף מַסבירים כי בזמן חֵירום, עקב יְרי טילים או מִתְקֶפֶת סייבר עֲלוּלוֹת לְהִיפָּגַע גם תַשְתִיוֹת החשמל. גם מֶזֶג אֲוִויר חוֹרְפִּי עָלול לגרום להפסקות חשמל, ולָכן, חָשוב לְהֵיעָרֵך להן.

הינה כמה הַמְלָצוֹת:

תְאוּרַת חֵירוּםוַדְאוּ שיש בִּרְשוּתְכֶם אֶמצָעי תאורה המופעל על ידי סוֹלְלות.

מָזוֹן – הָכִינוּ מָזון יָבש ושִימוּרים שיספיקו למשך 72 שעות לפחות. 

נוֹזְלים – הָכִינוּ מים בכמות של 3 ליטרים ליום לכל אחד מבני הבית. 

קַבָּלַת הַתְרָעוֹתהִצְטַיְידוּ ברדיו המוּפְעל על ידי סוללות. 

תִקְשוֹרֶת – הַטְעִינוּ טלפונים סלולריים והִצְטַיְידו במַטְעֵנִים נַיָידִים.