מילים ומושגים

נערך

נֶעֱרַך התכונן, עשה את כל ההכנות הדרושות

           התקיים

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לְהֵיעָרֵך

שם הפעולה: הֵיעָרכוּת

נערכים למלחמה.

נערכים למצב קשה.

פגישה, אירוע, חגיגה, כנס  –  נערכים במקום מסוים ובשעה מסוימת.

 

הערך נערך נמצא בידיעות: 14.07.1629.09.1606.12.1610.01.17, 26.01.1729.01.17, 07.02.1714.02.1727.03.17

01.05.1708.05.17, 30.08.1713.09.1725.09.1729.10.1710.11.1714.11.1722.11.1729.11.1706.12.17,

07.12.1715.12.1728.12.17, 01.01.18, 04.01.1818.01.18, 22.01.1828.01.1828.01.1831.01.1804.02.18

04.02.1809.02.1822.02.1826.02.1805.03.1807.03.1810.04.1816.04.1802.05.1807.05.1808.05.18,

13.05.1813.05.1814.05.18, 15.05.1821.05.1823.05.1828.05.1829.05.1829.05.1831.05.1803.06.18,

05.06.1806.06.18, 14.06.1826.06.1815.07.1817.07.1823.07.1823.07.1830.07.1802.08.1812.08.13,

29.10.1829.10.18, 05.11.1808.11.1812.11.1818.11.1822.11.1812.12.1813.12.18

 

 

 

 

 

 

image_print