Browsing Archives

ננעל

נִנעַל – נסגר

השורש: נ.ע.ל

לִנעוֹל – לסגור במפתח. את המפתח מכניסים לתוך המַנעוּל, מסובבים אותו ונוֹעֲלִים את הדלת.

וכמובן גם: לנעול נעליים

שם הפעולה בבניין קל: נְעִילָה

לְהִינָעֵל – לְהִיסָגֵר

תפילת נעילה – התפילה המסיימת את יום הכיפורים

דוגמאות:

הגנבים נכנסו דרך הדלת. הדלת לא הייתה נעולה.

נעלת את הבית?

יש לנו מנעול חדש לדלת.

הקונצרט יתחיל בשמונה בדיוק. הדלתות יִינָעֲלוּ והמאחרים יוכלו להיכנס רק בהפסקה.

 

הערך ננעל נמצא בידיעות: 20.12.1624.04.1701.05.1702.05.1907.05.19, 17.9.19, 15.01.20, 09.02.20, 02.03.20, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21 , 09.08.21, 29.03.22, 01.05.22, 27.02.24