Browsing Archives

נפגע

נִפגע – מישהו פגע בו ועשה לו משהו רע

השורש: פ.ג.ע

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּגַע

שם הפועל בבניין קל: לִפגוֹעַ

פגע ב…– עשה או אמר משהו רע למישהו

שם הפעולה: פְּגִיעָה

 

דוגמאות:

בתאונה לא היו נפגעים.

מכונית פגעה בילד. הוא נפצע.

הטיל פגע בבית והרס אותו. למרבה המזל בני המשפחה לא היו בבית ולא היו נפגעים.

אתמול ירו על הקיבוץ רקטות. לא היו נפגעים.

זו הייתה תאונת פָּגַע וּבָרַח. הנהג ברח מהמקום. המשטרה מחפשת אותו.

הדברים של המורה פגעו בו מאוד.

הוא אמר דברים קשים לאשתו. היא נפגעה מאוד.

לא רציתי לפגוע בך, רציתי שתלמד איך מדברים אל אימא!

אם נפגעת, אני מצטער.

המשפט שאנחנו מצפים לשמוע ברדיו אחרי ירי רקטות או תאונה: לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

 

הערך נפגע נמצא בידיעות: 

23.08.1624.08.1604.09.16, 05.09.16 05.09.1613.10.1607.11.16 19.11.1620.11.16

22.11.1623.11.1627.11.1627.11.1627.11.1616.01.1724.01.1702.02.17,

 0902.1716.03.1730.03.17,          09.06.1721.06.1726.06.1703.07.1720.07.1724.07.1709.08.171408.17,

 01.10.17, 07.11.1712.11.17

15.11.1720.11.1705.12.1710.12.1704.01.1809.01.1811.01.1811.02.18,

 19.02.1826.02.1808.03.18,

14.03.1818.03.1826.03.1810.05.1817.05.1829.05.1803.06.1818.06.18,

 02.07.1805.07.1808.07.18

09.08.1803.09.1804.10.1820.11.1820.12.1826.12.1807.01.1912.02.19,

07.05.1915.05.1926.05.1927.05.1913.06.1917.06.1925.06.1904.07.19, 18.07.19, 01.09.19, 01.09.19, 02.09.19, 07.10.19, 10.10.19, 18.11.19, 10.12.19, 09.02.20, 08.02.20, 04.05.20, 16.06.20, 16.06.20, 06.07.20, 16.07.20, 16.07.20, 27.07.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 03.08.20, 16.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 21.10.20, 15.11.20, 03.01.21, 11.01.21, 04.02.21, 28.02.21, 25.04.21, 02.05.21, 02.05.21, 09.05.21, 12.05.21, 08.06.21, 09.06.21, 10.06.21, 20.07.21, 28.07.21, 05.08.21, 05.08.21, 16.08.21, 19.09.21, 14.10.21, 25.10.21, 21.12.21, 10.01.22, 13.01.22, 23.01.22, 16.02.22, 28.04.22, 03.05.22, 12.05.22, 07.06.22, 12.06.22, 19.07.22, 02.08.22, 21.10.23, 23.10.23, 31.10.23, 07.11.23, 12.11.23, 21.11.23, 26.11.23, 30.11.23, 07.12.23, 19.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 25.02.24, 13.03.24, 13.03.24, 02.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 16.04.24, 29.05.24, 04.06.24, 19.06.24, 19.06.24, 20.06.24

 

 

 

נפטר

נִפְטַר – מֵת

וגם: הצליח להשתחרר ממשהו שהוא לא רוצה בו

פְּטוֹר – שִחרוּר מחוב

רבים: פְּטוֹרִים

השורש: פ.ט.ר

שם הפועל: לִפטוֹר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּטֵר

 

דוגמאות:

לעולים חדשים יש פְּטוֹר ממס.

הפטור הוא לחמש שנים.

יש לי פטור מאנגלית! קיבלתי 100 בבחינת הכניסה.

המורה פָּטַר אותו מהבחינה ונתן לו להכין עבודה.

יש לו פטור משירות בצה"ל. 

מילים אחרות מהשורש :

לְפַטֵר, לְהִתפַּטֵר

דוגמאות:

הוא היה כאן שעתיים וחצי. בקושי נפטרתי ממנו.

לא הצלחתי למכור את המכונית במשך שנה. הורדתי את המחיר וסוף סוף הצלחתי להיפטר ממנה.

עליתי 20 ק"ג. עשיתי דיאטה כדי להיפטר מהם.

ביטוי:

ברוך שֶפְּטָרָנוּ

המשמעות: סוף סוף הצלחנו לסיים משהו שרצינו מאוד שיסתיים.

מקור הביטוי: בטקס בר המצווה אומר האב: ברוך שפטרני מעונשו של זה.

כלומר: מהיום הבן יקבל את העונשים על מעשיו הרעים, ולא האב.

בהגדה של פסח כתוב:

אין מַפטִירִין אחרי הפסח אפיקומן.

 

הערך נפטר נמצא גם בידיעות:

01.06.1417.09.16, 27.09.1627.09.1630.10.1611.11.16, 13.11.1615.11.16, 12.12.1602.02.1713.02.17, 07.03.17, 20.04.1728.04.1707.05.1723.07.1714.08.1718.09.1701.10.17

20.11.1720.11.1724.11.1705.12.1711.12.17, 26.12.1706.01.1804.02.18, 05.02.1825.02.1808.04.1816.04.1828.06.1806.08.1817.10.1819.11.18,

 02.12.18, 13.12.1816.12.1817.12.18,

29.01.1907.02.1927.02.1903.04.1907.05.1904.06.19, 12.12.19, 23.03.20, 15.04.20, 26.04.20, 12.07.20, 13.07.20, 14.07.20, 19.07.20, 05.08.20, 06.09.20, 26.10.20, 17.01.21, 20.01.21, 26.01.21, 01.02.21, 11.04.21, 11.04.21, 06.07.21, 01.08.21, 01.05.22, 01.05.22, 03.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 17.06.22, 15.08.22, 15.08.22, 21.02.24, 21.02.24

 

 

 

 

 

 

 

נפל

נָפַל – היה במקום גבוה והגיע למקום נמוך

         חייל שנהרג

השורש: נ.פ.ל

שם הפועל: לִיפּוֹל

שם הפעולה: נְפִילָה

שמות עצם: מַפָּלָה – כישלון

מַפּוֹלֶת: מפולת שלגים, מפולת בוץ, מפולת בבורסה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפִּיל

הִפִּיל – גרם למשהו ליפול

הַפָּלָה  – הוצאה של עובר מרחם האם

הַפָּלָה טִבעית, הַפָּלָה מלאכותיתי

דוגמאות:

הוא נפל מהעץ וקיבל מכה בראש.

למזלנו, הטיל נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

הבורסה "נפלה" אתמול.

הוא נפל במלחמת יום הכיפורים.

בסלנג:

המסעדה הייתה "נפילה". שום דבר לא היה טעים.

 

הערך נפל נמצא בידיעות:

25.07.1607.12.1618.01.17, 08.03.1703.04.1730.04.1730.04.1701.05.17, 01.05.17,

02.10.1701.02.1816.04.1816.04.1829.05.1813.11.1829.11.18, 07.05.1921.05.1921.05.19, 10.09.19, 23.09.19,

10.11.19, 12.01.20, 12.01.20, 26.04.20, 28.04.20, 11.06.20, 16.06.20, 27.07.20, 12.11.20, 14.01.21, 07.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 14.06.21, 22.06.21, 20.07.21, 05.08.21, 05.10.21, 09.11.21, 09.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 06.02.22, 10.02.22, 01.05.22, 01.05.22, 16.05.22, 26.06.22, 07.07.22, 19.07.22, 08.08.22, 14.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 26.10.23, 27.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 26.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 07.01.24, 07.01.24, 09.01.24, 15.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 27.01.24, 11.02.24, 12.02.24, 21.02.24, 21.02.24, 05.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 28.03.24, 12.05.24

 

נפרד

נִפרָד – לא ביחד

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּרֵד

 

דוגמאות:

בעיר הזאת יש חוף נפרד לנשים ולגברים.

הוא חי בנפרד מאשתו.

אני אוכל חלבונים ופחממות בנפרד

שילמנו לי בנפרד על החדר במלון ובנפרד על הארוחות.

 

הערך נפרד נמצא בידיעות: 25.09.16, 26.09.16 , 15.01.1723.03.1702.04.1711.05.17, 14.06.1720.06.17, 24.08.1724.08.1728.09.1718.01.1814.01.1923.06.19, 22.07.1919.12.19, 26.01.20, 28.01.20, 09.02.20, 23.02.20, 06.07.20, 31.12.20, 13.01.21, 27.06.21, 05.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 22.02.22, 24.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 06.02.24, 10.04.24

 

נפש

נֶפֶש אֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

עוֹגמַת נֶפֶש – צַעַר

שְאָט נֶפֶש – הרגשה של בוז

בכל נִימֵי נפשי – בכל נפשי, נימים – צינורות קטנים של דם בגוף

הַפְרָעָה נַפְשִית – בעיה פסיכיאטרית

דוגמאות:

בבית זה גרות חמש נפשות.

לילדים יש נפש רגישה.

פתגם: 

נֶפֶש בְּרִיאָה בְּגוּף בָּרִיא.

כל המציל נפש אחת מישראל – כאילו הציל עולם ומלואו

 

הערך נפש נמצא בידיעות: 

05.06.1627.09.1605.10.1608.10.1621.11.1622.11.1627.11.1608.01.17,

 19.03.17, 03.07.1717.09.1718.09.1726.10.1720.11.1722.12.1704.02.1814.02.18

25.02.1809.05.1815.07.18

25.10.1805.02.1904.03.1907.05.1907.07.19, 09.09.19, 26.09.19, 07.10.19, 20.11.19, 26.03.20, 19.05.20, 26.05.20, 24.06.20, 23.07.20, 30.07.20, 20.01.21, 10.02.21, 06.06.21, 28.07.21, 14.11.21, 17.11.21, 11.01.22, 31.01.22, 16.02.22, 18.07.22, 20.07.22, 06.11.23, 12.11.23, 23.11.23, 03.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 04.01.25, 09.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 07.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 15.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 03.03.24, 09.05.24

 

נפש בריאה בגוף בריא

המשמעות:

כדי להיות בריא בנפש כדאי לדאוג לבריאות הגוף: תזונה נכונה, ספורט, מנוחה, טיפול בבעיות בריאות…

נֶפֶש  נשמהאֲנָשִים

רבים: נְפָשוֹת 

נֶפֶש היא הנְשָמָה של האדם. לאדם יש גוף ונפש.

 המקור: אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, ה'