Browsing Archives

ניגן

נִיגֵן – השמיע מוסיקה

השורש: נ.ג.ן

שם הפועל: לְנַגֵן

שם הפעולה: נְגִינָה

שם עצם: מַנְגִינָה – לחן מוסיקלי

 

בעברית:

מנגנים בפסנתר, בכינור, בגיטרה, בתזמורת

משחקים בכדור ובתיאטרון

 

הערך ניגן נמצא בידיעות: 20.12.1630.10.1718.12.1719.01.1813.01.1915.01.1901.07.19, 01.07.20, 09.07.20, 17.02.22

 

 

 

 

 

 

ניגש

נִיגַש – בא והתקרב למקום

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לָגֶשֶת

ניגש לבחינה, ניגש לתחרות

שם עצם: גִישָה

אין גישה למקום, יש גישה למקום

גישה – יחס, התייחסות, דרך חשיבה

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַנְגִיש

שם הפעולה בבניין הִפְעִיל: הַנְגָשָה

שם עצם: נְגִישוּת

החוק מחייב הַנְגָשָה של מקומות ציבוריים לנָכִים

 

הערך ניגש נמצא בידיעות: 30.11.1604.05.1709.12.17, 05.02.1818.02.1825.02.1821.03.1821.06.1824.10.18,

05.11.1820.11.1823.12.1811.02.1920.05.1916.06.1920.06.1920.06.1901.07.19, 05.11.19, 08.03.20, 20.05.21, 15.07.21, 04.04.22

 

 

 

 

ניהל

נִיהֵל – עמד בראש ארגון

השורש: נ.ה.ל

שם הפועל: לְנַהֵל

שם הפעולה: נִיהוּל

שם עצם: מְנַהֵל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַהֵל

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְנַהֲלוּת

מַנְכָּ"ל – מְנַהֵל כְּלָלִי

מנהלים חברה, בית ספר

מנהלים חשבון בבנק

מנהלים ספרי חשבונות

מנהלים חיים שקטים

 

הערך ניהל נמצא בידיעות: 

07.01.1819.01.1804.02.1818.02.1808.05.1831.05.1812.06.1810.10.18,

 12.12.18,

19.12.1828.01.1907.04.19, 30.10.19, 22.12.19, 20.02.20, 26.03.20, 12.05.20, 25.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 21.07.20, 31.08.20, 17.09.20, 23.09.20, 25.10.20, 27.10.20, 17.11.20, 07.01.21, 12.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 04.05.21, 04.05.21, 10.05.21, 17.06.21, 01.07.21, 27.07.21, 02.09.21, 05.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 30.06.22, 04.07.22, 26.07.22, 10.08.22, 13.10.23, 31.10.23, 01.11.23, 23.11.23, 29.11.23

 

 

 

 

 

 

ניטור

נִיטוּר – monitoring

השורש: נ.ט.ר

שם הפועל: לְנַטִר

ברפואה: מעקב אחר פרמטרים באמצעות מכשירים אלקטרוניים כגון מוניטור. ניטור עובָּרִי מאפשר לרופאים לְאַבְחֵן מְצוּקַת עוּבָּר במהלך הלידה.

ניטור ברֶשֶת: יכולת טכנולוגית המאפשרת להאזין לכל השיחות הפומביות המתקיימות ברשת.

בנושאי אקולוגיה: מעקב רצוף באמצעות מכשור מיוחד אחר מאפיינים סביבתיים כגון רמות זיהום, קרינה רדיואקטיבית וכו'.

 

הערך ניטור נמצא בידיעות: 28.01.1830.01.19, 09.02.20

 

 

 

ניכר

נִיכָּר – נראֶה, בּוֹלֵט, אפשר לראות אותו ולחוש אותו

השורש: נ.כ.ר

נִיכָּר, נִיכֶּרֶת, נִיכָּרִים, נִיכָּרוֹת

דוגמאות:

מחר: ירידה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות.

הטמפרטורות – ללא שינוי נִיכָּר.

הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת.

הוא ירד במשקל במידה ניכרת.

נִיכָּר בו שהוא מאוד התרגש.

נִיכָּרִים בו סימני המחלה והעייפות.

הוא שותה כמויות נִיכָּרוֹת של אלכוהול.

 

הערך ניכר נמצא בידיעות:

 01.01.1718.06.1701.02.1804.07.19, 03.01.21, 04.01.21, 15.06.22