Browsing Archives

ניכר

נִיכָּר – נראֶה, בּוֹלֵט, אפשר לראות אותו ולחוש אותו

השורש: נ.כ.ר

נִיכָּר, נִיכֶּרֶת, נִיכָּרִים, נִיכָּרוֹת

דוגמאות:

מחר: ירידה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות.

הטמפרטורות – ללא שינוי נִיכָּר.

הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת.

הוא ירד במשקל במידה ניכרת.

נִיכָּר בו שהוא מאוד התרגש.

נִיכָּרִים בו סימני המחלה והעייפות.

הוא שותה כמויות נִיכָּרוֹת של אלכוהול.

 

הערך ניכר נמצא בידיעות:

 01.01.1718.06.1701.02.1804.07.19, 03.01.21, 04.01.21, 15.06.22, 28.12.23, 27.01.24, 15.02.24, 21.02.24

 

ניסה

נִיסָה – עשה משהו כדי לבדוק אם הוא טוב ומתאים, בדק

השורש: נ.ס.ה

שם הפועל: לְנַסוֹת

שם הפעולה: נִיסוּי

שם עצם: נִיסָיוֹן

הפועל בבניין הִתפעל: הִתנַסָה

 

דוגמאות:

ניסיתי כבר כמה פעמים לדבר אתו. הוא לא רוצה לדבר אתי.

ניסיתי את התרופה הזאת. היא מצוינת.

במעבדה לבוטניקה עורכים ניסויים בצמחים.

זהו בית ספר נִיסוּיִי.

זאת תכנית ניסיונית. אם היא תצליח – יפעילו אותה בכל מקום.

יש לו ניסיון של עשר שנים כמורה.

אף פעם לא התנסיתי בחיים בקיבוץ.

 

הערך ניסה נמצא בידיעות:

 05.09.16 27.11.1611.12.1612.12.1621.12.1617.01.1722.01.1726.01.1707.02.17,

20.03.1730.03.1706.04.1718.04.1706.06.1704.09.1706.09.1711.09.17, 27.09.1717.10.1724.10.17,

24.10.1729.10.1705.11.1720.11.1723.11.1724.11.1725.12.1728.01.18, 29.01.1807.02.1808.02.18,

13.02.1819.02.1807.03.1811.03.1811.03.1814.03.1825.03.1811.04.18,

 15.05.1803.06.1803.06.18

04.06.1805.06.1806.06.1819.06.1816.10.1811.11.1822.01.1901.04.19

20.05.1922.05.1904.07.1911.07.19, 29.07.19, 07.08.19, 10.10.1918.11.19, 28.11.19, 08.12.19, 25.01.20, 17.03.20, 19.05.20, 03.06.20, 15.07.20, 21.07.20, 27.07.20, 29.07.20, 15.09.20, 20.10.20, 26.10.20, 02.11.20, 10.11.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 15.12.20, 26.01.21, 02.02.21, 06.02.21, 09.02.21, 09.02.21, 02.03.21, 16.03.21, 27.04.21, 19.05.21, 22.06.21, 29.09.21, 12.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 28.12.21, 05.01.22, 11.01.22, 11.01.22, 12.01.22, 19.01.22, 31.01.22, 27.02.22, 16.03.22, 21.03.22, 24.03.22, 20.06.22, 21.07.22, 25.07.22, 30.10.23, 15.11.23, 30.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 19.03.24, 19.06.24

 

 

 

ניסח

נִיסֵחַ / נִיסַח – ביטא בעל פה או בכתב מחשבה או רעיון

שם הפועל: לְנַסֵח

שם הפעולה: נִיסוּחַ

שם עצם: נוּסח / נוֹסַח – גרסה, וֶרסיה

שם עצם: נוסחה – פורמולה

 

 

דוגמאות:

הוא ניסח את התשובה בעדינות כדי לא לפגוע בה.

היא זוכרת מצוין נוסחאות במתמטיקה ובכימיה.

עורך הדין שלח לנו את הנוסח הסופי של החוזה.

היא מתנסחת מצוין באנגלית..

במודעה מחפשים עובד עם כושר ניסוח טוב בעל פה ובכתב.

הם מתפללים בנוסח ספרד. אנחנו מתפללים בנוסח אשכנז.

החוזה מנוסח גרוע!

המורה הורידה לו 5 נקודות במבחן על ניסוח לא מדויק של התשובה.

 

הערך ניסח נמצא בידיעות: 14.06.1616.01.1709.03.1719.06.1705.12.1705.08.19, 06.01.21, 14.03.21, 07.04.21, 10.12.23

 

ניפח

נִיפֵּח – הכניס אוויר לבלון, כדור, צְמיג; הִגְזִים בתיאור העובדות והמספרים של מקרה

השורש: נ.פ.ח

שם הפועל: לְנַפֵּח

שם הפעולה: נִיפּוּחַ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַפֵּח

מִתְנַפְּחִים – מתקנים לילדים. אפשר לטפס ולקפוץ עליהם

 

הערך ניפח נמצא בידיעות: 23.07.18, 03.12.19

 

ניפץ

נִיפֵּץ – שבר לחלקים קטנים מאוד

השורש: נ.פ.ץ

שם הפועל: לְנַפֵּץ

שם הפעולה: נִיפּוּץ

חוֹמֵר נֶפֶץ – חומר שמתפוצץ

חֲגוֹרַת נֶפֶץ – חומר נפץ ש'לובשים' על הגוף

 

מנפצים זכוכית, מנפצים שִמְשָה, מנפצים חומר נפץ, מנפצים חלומות ותקוות

 

הערך ניפץ נמצא בידיעות: 22.01.17, 21.06.1722.08.1708.10.1831.01.1931.01.19, 23.11.21

 

ניצֵל (פועל)

נִיצֵלעשה שימוש במשהו לטובה, עשה ממשהו את המקסימום

          השתמש במישהו יותר מדי

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְנַצֵל

שם הפעולה: נִיצוּל

שם תואר: מְנוּצָל- מישהו מְנַצֵל אותו

 

דוגמאות:

אני מנצל את זמן הנסיעה ברכבת לקריאת העיתון.

תנצל את אור היום לעבוד בגינה.

הוא מנצל את טוב הלב שלה יותר מדי.

הלבנים ניצלו את השחורים באמריקה.

הקורס ארוך מדי. הזמן לא מנוצל נכון.

הילד מנצל כל הזדמנות לריב עם אחיו.

היינו בעיר, ניצלנו את ההזדמנות וקפצנו לבקר אותם.

הם מנצלים בעבודה את הניסיון הרב שלו.

הוא מרגיש מנוצל ולכן הלך למנהל לבקש תוספת שכר.

 

הערך ניצל נמצא בידיעות: 26.07.162.11.1620.11.1709.01.1821.06.18, 04.11.1823.12.18, 13.01.1909.04.19, 28.04.19, 18.11.19, 27.11.19, 19.12.19, 21.01.20, 17.03.20, 03.11.20, 14.02.21, 17.06.21, 09.01.22, 23.01.22, 13.02.22, 03.04.22, 17.06.24

 

ניצַל

נִיצַל – מי שהיה בסכנת מוות ונשאר בחיים

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְהִינָצֵל מ…

הווה: נִיצוֹל, ניצוֹלה, ניצוֹלים, ניצוֹלות

נִיצוֹל – אדם שניצל מאסון ונשאר בחיים 

רבים: ניצולים

סמיכות: ניצולֵי-

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

דוגמאות:

הוא ניצל מהתאונה כי ברגע האחרון הוא החליט לנסוע בטיסה אחרת.

בישראל חיים עדיין ניצולי שואה רבים. כל הניצולים הם אנשים מבוגרים מאוד.

כולם נהרגו. אין ניצולים.

המציל ביקש שלא נתרחק מהחוף.

המציל הציל אותו מטביעה בים.

כוחות ההצלה הגיעו למקום התאונה מיד.

 

הערך ניצל נמצא בידיעות: 

19.01.18, 12.07.22