Browsing Archives

נקב

נֶקֶב חור קטן

רבים: נְקָבִים

שם הפועל: לְנַקֵב – לעשות חור

שם הפעולה: נִיקוּב

הכרטיסן, הנהג או הסדרן מנקבים את כרטיס הנסיעה/הכניסה/המנוי.

נוֹקֵב – חודר מעמיק

דיון נוקב, שאלות נוקבות, תשובות נוקבות – דיון קשה, שאלות ותשובות קשות

 

הערך נקב נמצא בידיעות: 29.07.18, 29.11.23, 10.12.23, 07.01.24

 

נקודה

נְקוּדָה – סימן עגול

מקום, יישוב, עניין

בשפה: סימן פיסוק

בעברית: הניקוד – שיטה לסימון התנועות

השורש: נ.ק.ד

שם הפועל: לְנַקֵד

שם הפעולה: נִיקוּד

הווה בבניין פּוּעַל: מְנוּקָד

בספורט, בתחרות: תוצאה של משחק או תחרות

תחבורה: שיטת הניקוד – שיטת הניקוד היא אמצעי להרתעה ולפיקוח על נהגים שמבצעים עבירות רבות. נהר שעובר עבירות רבות 'צובר' נקודות ועלול לאבד את רישיון הנהיגה. נהגים שצוברים מספר מסוים של נקודות חייבים לעבור קורס לנהיגה מונעת.

בטיול: יוצאים מנקודת המוצא, נוסעים או הולכים מנקודה לנקודה, המדריך מסביר בנקודות תצפית ובסוף מגיעים לנקודת היעד

נקודת חשמל

נקודת יישוב, נקודה על המפה, נקודת ציון

נקודת משטרה, נקודת גבול

נקודת שיא. נקודת שפל

נקודת תורפה

נקודת מִפְנֶה

פתגם:

דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד

 

 

הערך נקודה נמצא בידיעות: 16.10.1705.11.1715.04.1801.11.1823.12.1829.01.1913.05.19, 24.12.23, 29.02.24

 

נקט

נָקַט – פועל שמצטרף לפעלים אחרים במשמעות: עשה

נקט צְעָדִים, נקט עֶמְדָה, נקט אֶמצָעִים, נקט מהלכים, נקט שיטה

השורש: נ.ק.ט

שם הפועל: לִנְקוֹט

 

הערך נקט נמצא בידיעות:  16.01.1714.08.1729.10.1705.11.1719.11.1728.11.1705.11.1830.04.1923.06.19,

08.07.19, 29.07.19, 21.07.21, 14.10.21, 16.11.23, 04.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 07.02.24, 26.02.24

 

 

 

 

 

 

 

 

נקם

נָקַם – החזיר מעשה רע למי שעשה רע לו או לקרובים לו

השורש: נ.ק.ם

שם הפועל: לִנקוֹם

שם הפעולה: נְקָמָה

שם בפועל בבניין הִתפעל: להִתנַקֵם ב… – לעשות רע למישהו בגלל מעשה רע שהוא עשה

דוגמאות:

הוא רצה לנקום בה כי היא עזבה אותו.

רבים דרשו לנקום את נִקמַת הנרצחים בשואה. אחרים אמרו כי נקמה לא תחזיר את המתים לחיים.

 

הערך נקם נמצא בידיעות: 22.07.19, 05.01.20, 26.07.20, 29.11.20, 10.12.23, 03.01.24, 21.02.24, 04.04.24

 

נקמה

נְקָמָה, נָקָם  –  Revenge, מעשה רע למישהו שעשה רע

השורש: נ.ק.ם

שם הפועל: לִנקוֹם

דוגמאות:

אחרי השואה רבים דרשו נקמה.

הוא לא רוצה לראות את אביו. זו נקמה על כך שאביו עזב אותו כשהיה ילד.

ביאליק כתב: נִקמת דם ילד קטן עוד לא בָּרָא השָׂטָן.

 

הערך נקמה נמצא בידיעות: 05.01.17, 23.05.22, 04.04.24, 11.04.24