Browsing Archives

נסבל

נִסבָּל משהו שאפשר לסבול אתו, שאפשר להסתדר ולחיות אתו

השורש: ס.ב.ל

שם הפועל: לִסבּוֹל

שם עצם: סֵבֶל

דוגמאות:

מזג האוויר היום נסבל. אתמול היה בִּלתִי נסבל.

החום נסבל. אין צורך במזגן.

הכאבים בלתי נסבלים. לקחתי כדור נגד כאבים.

ההתנהגות שלו בלתי נסבלת.

 

הערך נסבל נמצא בידיעות:

נסיבות

נְסִיבּוֹת –  circumstances

נסיבות המקרה, נסיבות התאונה, הנסיבות להחלטה: מה קרה, למה קרה, מתי קרה, מה היה המצב בזמן שקרה…

נסיבות ברורות, נסיבות לא ברורות

נְסִיבות מִסְתוֹרִיוֹת, נסיבות עֲלוּמוֹת – לא יודעים מה קרה. זהו סוד שלא נדע

 

הערך נסיבות נמצא בידיעות: 06.10.1618.01.1705.02.1721.03.1718.04.1704.07.1726.07.1713.09.1726.09.17,

07.03.1830.04.18

 

 

 

 

 

 

 

נסיגה

נְסִיגָה הליכה לאחור, יציאה משטח שכבשת, רגרסיה, הרעה במצב

השורש: ס.ו.ג,  נ.ס.ג

שם הפועל: לָסֶגֶת

עבר: נָסוֹג

הוווה: נָסֹוג

עתיד: יִסוֹג

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיג –  להוציא 

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָגָה

דוגמאות:

ישראל נסוגה מסיני. הנסיגה מהיישובים הייתה קשה.

הוא לא נסוג מהחלטתו לעזוב את הבית.

היא לא מוכנה לסגת מההצעה הראשונית.

יש נסיגה במצב החולה.

 

הערך נסיגה נמצא בידיעות: 09.06.1710.11.1709.12.1703.06.18

 

image_print