Browsing Archives

זהה

זֵהֶה – אותו דבר בדיוק

זֵהֶה, זֵהָה, זֵהִים, זֵהוֹת

דוגמאות:

מזל טוב! נולדו לה תאומים זֵהִים.

הן תאומות זהות. אפילו ההורים לפעמים מתבלבלים ביניהן.

לקורס נרשמו מספר זהה של גברים ונשים.

 

הערך זהה נמצא בידיעות: 19.09.1619.11.1617.06.18

 

זולת

זוּלַת – אדם אחר

אַהֲבַת הזוּלַת – לאהוב את האחר

לעזור לזוּלַת, לעשות למען הזולת

וגם, בעברית גבוהה: זוּלַת –  חוץ מ…

 

דוגמאות:

הם מחנכים את הילדים לאהבת הזולת.

 

 

 

הערך זולת נמצא בידיעות: 27.03.1712.03.18