Browsing Archives

כ״ז בסיון תשע״ט 30.06.19

יוצאים לחופש הגדול

שְנת הלימודים תשע"ט מִסְתַיֶימֶת היום. יותר ממיליון וחצי תלמידֵי בתי הספר היְסודיים וגנֵי הילדים וכ־140,000 עובדֵי הוראה יוצאים לחופשת הקיץ. הם מִצְטָרפים לכ־700 אלף תלמידי בתי הספר העל־יְסודיים שיָצאו לחופשה לפני עשרה ימים.

כ-300,000 תלמידֵי כיתות א-ג יִשְתַתְפו החל ממחר בקַיְטָנות שמפעיל משרד החינוך.

שנת הלימודים תש"פ תִיפָּתַח ב-1 בספטמבר.

חוּפשה נְעימה!

שִׂיא החום באירופה

גל חום קִיצוֹנִי עובר על אירופה. שִׂיא החום נִמְדַד אתמול בדְרום צרפת: 46 מַעֲלוֹת. גל החום עובר גם על ספרד, איטליה, בריטניה וגרמניה.

בצרפת ובספרד החום גרם לשְׂרֵיפות ולאֲבֵידוֹת בנֶפֶש – ארבעה אנשים מתו בצרפת ואדם אחד בספרד כְּתוֹצָאָה מהחום.

החדשות הטובות: גל החום אָמוּר לְהִישָבֵר מחר.

יום ראשון כ״ז בסיון תשע״ט 30.06.19


06:10: למרות הסכם הרְגיעה עם חמאס – 15 שְׂריפות בגלל בלונֵי תַבְעֵרָה בדרום בסוף השבוע

06:10: תושבי עוטף עזה פתחו בקמפיין: תִרְאוּ אותנו! אנחנו לא שְקוּפִים!

06:10: כ-90 פלסטינים נִפצעו במְהוּמוֹת בכפר עיסאווייה שליד ירושלים

06:10: אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון – שְׂדֵה דֹב יִיסָגֵר הלילה בחצות

06:10: ההִסתדרות ועיריות רבות מְאַיְימוֹת בשְביתה אם יוּחְלַט לסגור את שדה דב. קוראים לראש הממשלה לִדְחוֹת את סְגירת השדה

06:10: ביפן הִסתיימה ועידת 20 הכַּלְכָּלוֹת המובילות G20. כל המדינות, פְּרט לארה"ב, הִבִּיעוּ תְמיכה בהֶסכם האַקְלִים

06:10: שְנת הלימודים תשע"ט מִסְתַיֶימֶת היום. מיליון וחצי תלמידֵי בתי הספר היְסודיים ויַלדֵי הגנים יוצאים לחופשת הקיץ

06:10: ממחר: 300,000 תלמידֵי כיתות א-ג יִשתתפו בקַיטָנוֹת שמפעיל משרד החינוך

06:10: גל חום קִיצוֹנִי עובר על אירופה

06:10: עוד 79 ימים לבחירות לכנסת ה-22

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות