Browsing Archives

זמין

זָמִין – אפשר להשיג אותו בכל זמן

שם עצם: זְמִינוּת

בטלפון: המנוי זמין

או: המנוי אינו זמין. אפשר להשאיר הודעה

 

דוגמאות:

אהיה זמין מחר בטלפון מעשר בבוקר.

אי אפשר להשיג אותך, אתה לא זמין!

זמינות היא שיקול חשוב בבחירת שירות תיקונים.

 

הערך זמין נמצא בידיעות:

 08.08.1613.03.18, 10.11.20, 03.12.20, 13.12.20, 14.07.21, 03.10.21, 16.02.22, 21.07.22, 29.07.22, 08.11.23, 04.12.23, 07.12.23

 

זמיר צבי

צבי זמיר

1925 – 2024

זמיר בביתו ב-2004 (ויקיפדיה)

צבי זמיר, ראש המוסד לשעבר הלך לעולמו

האיש שהתריע לפני מלחמת יום הכיפורים 

צבי זמיר, ראש המוסָד לשעבר הלך לעולָמו בגיל 98. זמיר, יליד פולין, לחם בפלמ"ח במלחמת העצמאות. הוא היה ראש המוסד הרביעי, ושִימֵש בתַפקיד בתְקופת מלחמת יום הכיפורים.

זמיר היה מהמַתְרִיעִים לִקְראת מלחמת יום הכיפורים. הוא טָען לאורך השנה שקדמה למלחמה כי היא אפשרית, וזאת בניגוד לעמדת אמ"ן. כ-40 שעות לפני פרוץ המלחמה – מָקור מודיעיני בָּכִיר של "המוסד", אשרף מרואן – חתנו של נשיא מצרים סאדאת,  מָסַר למפעילו מֵידע מְפוֹרש על כַּוָונָת מצרים לָצאת למלחמה.

זמיר נסע ללונדון ונפגש עם מרואן פחות מימָמָה לפני פרוץ המלחמה. מרואן נתן לו  מידע על השעה שבה היא תִפרוץ, בשבת – יום הכיפורים – בשעת ערב. כידוע, המלחמה פרצה בשעה 14.00 בצוהריים.

המפגש שִכְנֵעָ את זמיר כי המלחמה בפתח והוא מסר הַתְרָעָה מְפוֹרֶשֶת לראש הממשלה גולדה מאיר, לשר הביטחון משה דיין, לרמטכ"ל דוד אלעזר ולגורמים נוסָפים. 

בעיניים פְּקוּחוֹת

בסִפרו "בעיניים פְּקוחות" כתב לימים על הכִּישָלון בהבנה שמלחמת יום הכיפורים עומדת לְהִיפָּתַח. וכך כתב, בין השאר: "אנשים שעד פרוץ המלחמה הִתְבַּצְרו בעֶמְדָתָם, שלפיה הסְבירות למלחמה נמוכה, סֵירְבו לְהַקְשיב לכל דֵעה או אפילו עובְדה שסָתרה הַעֲרכה זאת, דָחֲקו בכוֹחָנות כל עֶמדה חולֶקת, ולְשֵם כָּך אף לא הִיסְסו לְהַסְתִיר מידע חִיוּני מהקברניטים".

 

בתמונה: זמיר בביתו ב-2004, ע"י shay aloni Pikiwiki Israel, תחת רישיון

זמיר צבי

צבי זמיר

1925 – 2024

זמיר בביתו ב-2004 (ויקיפדיה)

צבי זמיר, ראש המוסד לשעבר הלך לעולמו

האיש שהתריע לפני מלחמת יום הכיפורים 

צבי זמיר, ראש המוסָד לשעבר הלך לעולָמו בגיל 98. זמיר, יליד פולין, לחם בפלמ"ח במלחמת העצמאות. הוא היה ראש המוסד הרביעי, ושִימֵש בתַפקיד בתְקופת מלחמת יום הכיפורים.

זמיר היה מהמַתְרִיעִים לִקְראת מלחמת יום הכיפורים. הוא טָען לאורך השנה שקדמה למלחמה כי היא אפשרית, וזאת בניגוד לעמדת אמ"ן. כ-40 שעות לפני פרוץ המלחמה – מָקור מודיעיני בָּכִיר של "המוסד", אשרף מרואן – חתנו של נשיא מצרים סאדאת,  מָסַר למפעילו מֵידע מְפוֹרש על כַּוָונָת מצרים לָצאת למלחמה.

זמיר נסע ללונדון ונפגש עם מרואן פחות מימָמָה לפני פרוץ המלחמה. מרואן נתן לו  מידע על השעה שבה היא תִפרוץ, בשבת – יום הכיפורים – בשעת ערב. כידוע, המלחמה פרצה בשעה 14.00 בצוהריים.

המפגש שִכְנֵעָ את זמיר כי המלחמה בפתח והוא מסר הַתְרָעָה מְפוֹרֶשֶת לראש הממשלה גולדה מאיר, לשר הביטחון משה דיין, לרמטכ"ל דוד אלעזר ולגורמים נוסָפים. 

בעיניים פְּקוּחוֹת

בסִפרו "בעיניים פְּקוחות" כתב לימים על הכִּישָלון בהבנה שמלחמת יום הכיפורים עומדת לְהִיפָּתַח. וכך כתב, בין השאר: "אנשים שעד פרוץ המלחמה הִתְבַּצְרו בעֶמְדָתָם, שלפיה הסְבירות למלחמה נמוכה, סֵירְבו לְהַקְשיב לכל דֵעה או אפילו עובְדה שסָתרה הַעֲרכה זאת, דָחֲקו בכוֹחָנות כל עֶמדה חולֶקת, ולְשֵם כָּך אף לא הִיסְסו לְהַסְתִיר מידע חִיוּני מהקברניטים".

 

בתמונה: זמיר בביתו ב-2004, ע"י shay aloni Pikiwiki Israel, תחת רישיון

זמני

זְמַני  – לזמן הזה, לא קבוע, עֲרָאִי

דוגמאות:

הוא עובד זמני. אחרי שנה הוא יקבל קביעות ויהיה עובד קבוע.

אנחנו גרים שם באופן זמני. הכתובת הזמנית שלנו: רחוב הפרחים 9.

הוא תהיה המנהלת הזמנית עד שיגיע המנהל החדש.

רופא השיניים עשה לי בינתיים סתימה זמנית והדביק כתר זמני.

 

הערך זמני נמצא בידיעות: 17.12.1816.05.1922.07.19, 24.09.19, 12.01.21, 21.10.23, 21.02.24, 20.03.24

 

זמר

זֶמֶר שיר במַנגינה, שם מופשט לשירים במנגינה

הזֶמֶר העִברי

השורש: ז.מ.ר

שם הפועל בבניין פיעל: לְזַמֵר

מילים נוספות מהשורש:

זַמָר, זַמֶרֶתSinger

זַמַר אופרה

זַמַר רוק

זְמִירוֹת שבת

מִזְמוֹר לדוד

מַחֲזֶמֶר – musical

 

הערך זמר נמצא בידיעות: 09.11.23, 09.11.23, 09.01.24, 10.01.24