Browsing Archives

זז (פועל)

זָז – נע ממקום למקום

השורש: ז.ו.ז

שם הפועל: לָזוּז

שם עצם: תְזוּזָה

ציווי: זוּז! אל תָזוּז! לא לָזוּז!

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזִיז

שם הפעולה בבניין הפעיל: הֲזָזָה

דֶלֶת הֲזָזָה

 

הערך זז נמצא בידיעות: 19.03.18, 21.03.1814.05.1827.03.19, 28.03.19, 24.10.19, 27.10.19, 09.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 22.10.20, 28.10.21, 23.03.22, 27.10.23, 29.10.23, 26.03.24, 28.03.24, 12.07.24