Browsing Archives

זרוע

זְרוֹעַ (ז) החלק העליון של היד

רבים: זְרוֹעוֹת

הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה.

לקבל בזרועות פתוחות – לקבל בשמחה ובלב פתוח וחם

בצה"ל: זְרוע הים, זְרוע האוויר, זְרוע היבשה

 

הערך זרוע נמצא בידיעות: 

18.02.1802.08.1828.01.19, 25.07.19, 03.01.21, 09.05.21, 19.05.21, 23.01.22, 11.05.22, 08.06.22, 27.10.23, 18.12.23

 

זרם

זָרַם – שטף, התקדם

השורש: ז.ר.ם

שם הפועל: לִזְרוֹם

שם הפעולה: זְרִימָה

שם עצם: זֶרֶם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְרִים

מים זורמים, נחל זורם, נהר זורם

זרם פוליטי, זרם אידיאולוגי

אנשים רבים זורמים ברחובות לאירוע

שׂוֹחִים עם הזרם או שוחים נגד הזרם

בשפת הדיבור: 'לזרום' = לא להתנגד אלא לעשות מה שכולם עושים

 

 

הערך זרם נמצא בידיעות: 30.01.17, 20.07.1728.11.1709.12.1713.12.17, 09.01.20, 27.01.20, 17.03.20, 29.12.20, 13.02.22, 31.01.24, 18.02.24

 

זרע

זֶרַע –  גרעין הפרי, החומר בגוף הגבר שממנו צומח האדם

השורש: ז.ר.ע

שם הפועל: לִזְרוֹעַ

שם הפעולה: זְרִיעָה

זורעים זרעים באדמה.

הזורְעים בדמעה – ברינה יִקְצוֹרוּ (תהילים קכ"ו ה) –  כשהחקלאי זורע הוא עובד קשה ומקווה שיוכל לקצור בשמחה את היבול הרב. מי שעובד קשה – מצליח לקטוף פירות.

 

הערך זרע נמצא בידיעות: 26.07.1715.07.18, 10.10.19, 03.12.23, 25.12.23