Browsing Archives

זרוע

זְרוֹעַ (ז) החלק העליון של היד

רבים: זְרוֹעוֹת

הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה.

לקבל בזרועות פתוחות – לקבל בשמחה ובלב פתוח וחם

בצה"ל: זְרוע הים, זְרוע האוויר, זְרוע היבשה

 

הערך זרוע נמצא בידיעות: 

18.02.1802.08.1828.01.19, 25.07.19, 03.01.21, 09.05.21, 19.05.21, 23.01.22, 11.05.22, 08.06.22, 27.10.23, 18.12.23