Browsing Archives

דַבֵּר אל העֵצִים ואל הָאֲבָנִים

 

המשמעות:

אין טעם לְדַבֵּר כי אף אחד לא מַקְשִיב. זה כמו לדבר אל הקיר…

דוגמה:

ביקשתי כמה פעמים להחזיר את החלב למקרר אחרי שמכינים קפה, אבל אף אחד לא שומע. דבר אל העצים ואל האבנים. החלב נשאר בחוץ ומתקלקל.

דאג

דָאַג – חשב שיקרה משהו רע

וגם: היה אחראי לעשות משהו

השורש: ד.א.ג

שם הפועל: לִדאוֹג

שם עצם: דְאָגָה

הפועל בבניין הפעיל: הִדאִיג

שם תואר: מַדאִיג

הפועל בבניין הופעל: מוּדאָג

 

דוגמאות:

אמהות דואגות תמיד.

אל תדאג! יהיה בסדר!

– המורה: מי דואג להביא לטיול מפה?

– דני: אני! לאבא שלי יש!

 

הערך דאג נמצא בידיעות: 

22.09.1608.12.1617.01.1729.01.1714.02.1707.03.1720.07.1702.10.1709.12.17,

08.03.1828.03.1809.05.1807.06.1803.07.1826.07.1813.03.1902.05.1905.08.19, 12.09.19, 12.09.19, 12.11.19, 18.11.19, 08.12.19, 23.01.20, 29.07.20, 04.08.20, 23.09.20, 01.10.20, 21.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 13.05.21, 27.06.21, 19.10.21, 26.10.21, 25.01.22, 09.06.22, 09.11.23, 09.11.23, 19.11.23, 21.11.23, 26.11.23, 10.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 28.12.23, 10.01.24, 26.02.24, 09.03.24, 06.05.24

 

 

 

דבש

דְבַשhoney

יֶרַח דבש – Honeymoon

מַלְכּוֹדֶת דְבַש – honey trap

עוֹקַץ – sting

על הדְבַש ועל הָעוֹקֶץ  – גם טוב וגם רע

ישראל היא "ארץ זָבַת חלב ודְבש" – ארץ עשירה בחלב ובדבש, הפָּרות נותנות הרבה חלב, הדבורים מייצרות הרבה דבש. 

 

הערך דבש נמצא בידיעות: 10.06.24