מבזקים

בישראל קרוב לשני מיליון עֲנִייִם

בשנת 2022 חָיו בישראל 1.98 מיליון נְפָשוֹת מִתַחַת לקַו העוֹנִי, בהן 873 אלף ילדים, 152 אלף אֶזְרָחים וַתִיקִים וכ-949 אלף ישְׂרְאֵלים בגִיל העבודה.
עוד עולה מהדוּ"חַ כי קַו העוני עלה לכ-3,076 שקלים בחודש, לְעוּמַת 2,892 שקלים בשנת 2021.
מנְתונֵי הדוּ"חַ עולה שבִּשנת 2022 הוּרַע מַצָבָה של האוכְלוסייה העֲנִייָה.
הדוּ"ח קוֹבֵעַ כי "המַצָב הכַּלְכָּליחֶבְרָתי בישראל מְעוֹרֵר דְאָגָה רבה. רָמַת האִי-שִוְויוֹן בהַכְנָסות ושִיעורֵי העוני נִיכָּרים וגְבוהים מאוד גם בְּהַשְוָואָה בין לְאומית". 

 

.