מבזקים

גלי בהרב מיארה נכנסה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה

עורכת הדין גלי בהרב-מיארה נכנסה לתַפקיד היועֶצֶת המִשפטית למֶמשלה. בטֶקֶס שנֶערך אתמול בירושלים אמרה בהרב-מיארה בין השְאר: "אני מִתְכַּוֶונֶת לָשים את נושֵׂא אֵמוּן הציבור בַּמַעֲרֶכֶת המִשפטית ברֹאש סֵדֶר העֲדִיפוּיוֹת שלי". עוד אמרה: "אַחַד הנושאים הראשונים שאליו אֶדָרֵש עם כְּניסָתי לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה קָשור בפְִּרסומים אוֹדוֹת פעילות המשטרה בהפעלת אֶמְצָעֵי מוֹדִיעִין מְסוּיָמים".