Browsing Archives

ח׳ באדר א׳ תשפ״ב 09.02.22

ישראל תָקְפָה הלילה בסוריה בִּתְגוּבָה לִירִי טיל נ"מ

דובֵר צה"ל הודיע כי סוריה שיגְרה הלילה טיל נגד מְטוסים לעבר ישראל. הטיל הִתְפּוֹצֵץ בָּאֲוויר ולא יוֹרַט. אַזְעָקוֹת נִשְמְעו הלילה באזור ואדי ערה וצפון השומרון. תושָבים דִיוְוחוּ כי שָמעו הֵדֵי פִּיצוּצִים.  

בִּתְגוּבָה לִירִי טיל הנ"מ: ישראל תָקְפָה הלילה מַטָרוֹת בסוריה.

יום רביעי ח׳ באדר א׳ תשפ״ב 09.02.22


06:10: סוריה שִיגְרה הלילה טיל נגד מְטוסים לעבר ישראל, הטיל הִתְפּוֹצֵץ באֲוִויר

06:10: אַזְעָקוֹת ופִיצוּצים נִשְמעו הלילה באזור ואדי ערה וצְפון השומרון  

06:10: בִּתְגוּבה לִירִי הטיל מסוריה: ישראל תָקְפה הלילה מַטָרוֹת בסוריה

06:10: כוחות הבִּיטָחון חִיסְלו בשְכם חוּלְיָה של 3 מְחַבְּלים

06:10: כוחות הביטָחון מְחפשים אחרי מְחַבֵּל רביעי השַיָיך לחולְיה שחוּסְלה

06:10: ראש הממשלה צָפוי לְקַיֵים הערב מְסיבת עיתונָאים בנושא יוֹקֶר המִחְיָה

06:10: צֶוֶות של משרד המִשפטים, המוסָד והשַבַּ"כּ יִבְדוֹק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹכְנוֹת רִיגוּל 

06:10: מפכ"ל המשטרה קיצר את ביקורו באיחוד האמירויות עֵקֶב 'פָּרָשַת פגסוס' ושָב אֶמֶש לישראל

06:10: עו"ד גלי בהרב מיארה נִכנסה לתַפקידה כיועֶצֶת המשפטית לממשלה

06:10: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה לאוקראינה

06:10: מַנהיגֵי צרפת, גרמניה ופולין הִבִּיעוּ תְמִיכָה באוקראינה

06:10: בבנק הדם מְדַוְוחים על מַחְסור במְנות דם וקוראים לציבור לִתְרוֹם דם

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.82

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-44 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 1,159 חולים במַצָב קשה, 285 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,303

06:10: 4.451 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 678,112 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, גשם בצָפון ובמרכז

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

09.02.22

היום:

גשם יֵרד מִדֵי פַּעַם בצפון ובמרכז, ובצפון יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בחרמון יֵרד שֶלֶג. לקראת ערב ובְּמַהֲלַך הלילה, צָפוּי גם שלג בצפון רמת הגולן. ינשבו רוחות חזקות ובדרום צפוי להיות אָבִיך. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת וייעשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. בלילה קַייָם חֲשָש קל להֲצָפוֹת במישור החוף ולשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח.

מחר:

גשם יוסיף לרדת לִפְרָקִים מצפון הארץ ועד הנגב וילווה בסופות רעמים יחידות. בחרמון יוסיף לרדת שלג ועֲדַיִין ייתכן שלג גם בצפון רמת הגולן. הרוחות ייחלשו בְּהַדְרָגָה אך עדיין ייתכן אובך בדרום. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. קר מהרגיל בעונה.

 

 

כוחות הביטָחון חיסְלו 3 מְחבלים בשכם

כוחות הביטחון חיסְלו אתמול חוּלְיָה של שלושה מְחַבְּלִים בשכם. המְחבלים היו מְעוֹרָבִים בשישה נִיסְיוֹנוֹת של פִּיגוּעֵי יְרִי באזור נגד כוחות צה"ל ואֶזְרָחים בשָבועות האחרונים. המחבלים נוֹרוּ כשהיו ברֶכֶב. כוחות הביטחון מְחַפְּשים אחר מחבל רביעי השייך לחוּלְיה שחוּסְלָה, אך לא היה ברכב בעֵת החיסוּל.

גלי בהרב מיארה נכנסה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה

עורכת הדין גלי בהרב-מיארה נכנסה לתַפקיד היועֶצֶת המִשפטית למֶמשלה. בטֶקֶס שנֶערך אתמול בירושלים אמרה בהרב-מיארה בין השְאר: "אני מִתְכַּוֶונֶת לָשים את נושֵׂא אֵמוּן הציבור בַּמַעֲרֶכֶת המִשפטית ברֹאש סֵדֶר העֲדִיפוּיוֹת שלי". עוד אמרה: "אַחַד הנושאים הראשונים שאליו אֶדָרֵש עם כְּניסָתי לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה קָשור בפְִּרסומים אוֹדוֹת פעילות המשטרה בהפעלת אֶמְצָעֵי מוֹדִיעִין מְסוּיָמים".