מבזקים

שינוי במדיניות הבִּידוּדים

ישראל מְשַנָה את מדיניות הבִּידוּדים: מהיום – מְחוּסנים שבאו במַגָע עם מְאוּמָת, גם מאומת לזַן אומיקרון – יִישָאֲרו בבידוד רק עד קַבָּלַת תוֹצָאָה שְלִילִית בבְדיקה. עם זאת, הם נִדְרָשִים להִימָנַע מִלְהגיע למְקוֹמות הומי אדם לצורכי בילוי ופנאי וממגע עם אוּכְלוּסיות בסיכּוּן גבוה גם בעשרת הימים שלאחר מכן.

לְעוּמַת זאת, לא-מְחוסנים שבאו במַגָע עם מְאוּמַת בכל הזנים, חַיָיבִים בבידוד שאורְכו שבעה ימים. הם נִדרשים לְבַצֵע בדיקה בתְחילת הבידוד ובדיקה נוסֶפֶת ביום השביעי, ויוכלו לְסַיֵים את הבידוד רק אם יְקַבְּלו תוצאה שלילית בבדיקה השנייה.

ההחלטה תָחוּל על כְּלַל אֶזְרְחי ישראל מגיל 5. הממשלה מְקַוָוה כי היא תהיה תַמְרִיץ מַשְמָעוּתִי להורים לְחַסֵן את ילדיהם, כדי שיוכלו להגיע לגנים ולבתי הספר מיד לאחר קבלת תוצָאָה שְלילית בבדיקה.

ההֲקָלָה במְדיניות הבידודים באה עֵקֶב החֲשָש שבתוך כשְבועיים יעמוד מספר המְבודדים בישראל על 800 אלף עד מיליון בני אדם.