מבזקים

חֲשָש מהִתְפָּרְצוּת של שַפַּעַת העוֹפוֹת

בימים האחרונים גוֹבֵר החֲשָש מהִתְפָּרְצוּת של שַפַּעַת העוֹפוֹת בישראל. ביִישוּבֵי הצפון המְיַיצְרִים את מֵרַב תְפוּקַת הביצים הִתְגַלו מספר מקרים חֲשוּדִים של שַפַּעַת העופות. בלולים במושַב מרגליות שבגְבוּל הצפון הִתְגלה הנְגיף וכְתוֹצָאָה מכָּך הֵחֵל תַהֲליך הֲמָתָה של כחצי מיליון תַרנגולות. עֵקֶב הַשְמָדַת הלולים במרגליות, כביש 886 בין צומֶת משגב עם למנרה יִיסָגֵר היום למשך 10 ימים.

המִשרד להֲגנַָת הסְביבה עִדְכֵּן אתמול כי כ-5,000 עֲגוּרִים מתים נִצְפּוּ באגמון החולה, כ-250 באֵזור השְמוּרה ועוד כ-30 עֲגורים בעמק יזרעאל. בְּשֶל כָּך, שְמורת הטבע הַחוּלָה תִישָאֵר סגורה לְפָחוֹת עד השבת הקרובה. 

ברָשות הטֶבע והגנים מַזהירים כי בתְקופה זו יש לְהִימָנַע מִמַגָע עם עוֹפוֹת בַּר. אם מְזַהִים מִינֵי עופות פְּגוּעִים או מתים אָסור לָגַעַת בהם. יש לְדַוֵוח על כך מיד למוֹקֵד רָשות הטבע והגנים שמספרו 3639*.