Browsing Archives

כ״ג בטבת תשפ״ב 27.12.21

יום שני כ״ג בטבת תשפ״ב 27.12.21


06:10: וַעֲדַת החוקה של הכנסת אישְרה את מִתְוֵוה התָו היָרוק והסָגול בקַניונים ובחֲנויות שנִכנס לְתוֹקֶף היום

06:10: מִתְוֵוה הלימודים מֵרָחוק ביִישוּבים האֲדומים והכְּתומים נכנס לְתוֹקֶף הבוקר

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי תלמידים ביִישובים אֲדומים וכְתומים יִלמדו היום מֵרָחוק, כי שיעור המְחוּסָנים בכיתות שלהם נָמּוך מ-70%

06:10: וַעֲדַת החינוך של הכנסת אֲמוּרָה לָדוּן במִתְוֵוה החינוך רק היום – לְאַשֵר או לְשַנוֹת אותו

06:10: היְשיבה השְבוּעִית של המֶמשלה הִתְקַיְימה אתמול ברָמַת הגולן

06:10: הממשלה אישְרה תוכנית ותַקְציבים להַכְפָּלַת מספר התושָבים בגולן

06:10: הממשלה אישְרה אתמול חֲבִילַת סִיוּעַ לתַיָירוּת

06:10: יוון: רְעִידַת אדמה בְּעוֹצְמָה 5.4 הוּרְגְשה אתמול באֵזור האי כְּרתים 

06:10: הארכיבישוף דזמונד טוטו, חֲתַן פְּרַס נובל לשלום ומֵרָאשֵי המַאֲבָק באפרטהייד בדְרום אפריקה, מת בגיל 90 

06:10: ראש הממשלה ושרת החינוך שוֹהִים בבִידוּד בֵּיתִי אחרי שבִּתוֹ של בנט ובִתָה של שאשא ביטון נִדְבְּקו בקורונה

06:10: אחרי אישור ה-FDA: משרד הבריאות אִישֵר לשימוש את התְרוּפָה לקורונה של חֶברת פייזר 

 

הקורונה – תְמוּנַת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל עלה ל:1.41

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,085 נִדְבָּקים חדשים, 91 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 39 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,242

06:10: 4.194 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: התחזית: בלי שינוי

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

27.12.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון והמרכז. עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

 

 

חֲשָש מהִתְפָּרְצוּת של שַפַּעַת העוֹפוֹת

בימים האחרונים גוֹבֵר החֲשָש מהִתְפָּרְצוּת של שַפַּעַת העוֹפוֹת בישראל. ביִישוּבֵי הצפון המְיַיצְרִים את מֵרַב תְפוּקַת הביצים הִתְגַלו מספר מקרים חֲשוּדִים של שַפַּעַת העופות. בלולים במושַב מרגליות שבגְבוּל הצפון הִתְגלה הנְגיף וכְתוֹצָאָה מכָּך הֵחֵל תַהֲליך הֲמָתָה של כחצי מיליון תַרנגולות. עֵקֶב הַשְמָדַת הלולים במרגליות, כביש 886 בין צומֶת משגב עם למנרה יִיסָגֵר היום למשך 10 ימים.

המִשרד להֲגנַָת הסְביבה עִדְכֵּן אתמול כי כ-5,000 עֲגוּרִים מתים נִצְפּוּ באגמון החולה, כ-250 באֵזור השְמוּרה ועוד כ-30 עֲגורים בעמק יזרעאל. בְּשֶל כָּך, שְמורת הטבע הַחוּלָה תִישָאֵר סגורה לְפָחוֹת עד השבת הקרובה. 

ברָשות הטֶבע והגנים מַזהירים כי בתְקופה זו יש לְהִימָנַע מִמַגָע עם עוֹפוֹת בַּר. אם מְזַהִים מִינֵי עופות פְּגוּעִים או מתים אָסור לָגַעַת בהם. יש לְדַוֵוח על כך מיד למוֹקֵד רָשות הטבע והגנים שמספרו 3639*.

הממשלה אישְרה תוכנית לְהַכְפָּלַת מספר התושָבים בגולן

הממשלה קִייְמה אתמול את יְשיבָתָה השְבועית ברָמַת הגולן. ביְשיבה אישְרה הממשלה פֶּה אחד תוכנית בהֶיקֵף של מיליארד שְקלים שמַטְרָתָה לְהַכְפִּיל את אוּכְלוּסיית רמת הגולן עד שנת 2030. במִסְגֶרֶת התוכנית יוּקְצו 576 מיליון שקלים לבינוי של 7,300 יְחידות דיור חדשות בתוך חמש שנים, 160 מיליון שְקלים יוּקְצוּ לשִדְרוּג תַשְתִיוֹת, פִּיתוּחַ הרְפוּאה והַשְקָעָה בחינוך ו-162 מיליון יוּקְצוּ לתַשְתִיוֹת תַיָירוּת ופִיתוּחַ תַעֲשִׂייָה ועֲסָקים. הממשלה תַשְקִיעַ ברמת הגולן גם בפרויקטים לאנרגיות מִתְחַדְשוֹת.

הממשלה אִישְרָה חֲבִילַת סִיוּעַ לתַיָירוּת

הממשלה אישְרה חֲבִילַת סִיוּעַ לתַיָירוּת. החֲבילה תִכְלוֹל, בין היֶתֶר, סִיוּעַ למורֵי דֶרֶך בסַך של 25 מיליון שְקלים עֲבוּר סִיוּרים מְסוּבְּסָדים לציבּוּר, 60 מיליון שְקלים למְאַרְגְנֵי תַיָירות נִכנסת ו-150 מיליון שְקלים עֲבור בתֵי המלון שמְבוּסָסִים על תַיָירוּת נִכנסת