מבזקים

עלייה במספר התַקְרִיוֹת האנטישמיות בעולם

מספר התַקְרִיוֹת האנטישמיות ברחבי העולם עלה בשנת 2021. כך עולה מדוּ"ח של המֶרכז לחֵקֶר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב שהִתְפרסם לקראת יום הזיכָּרון לשואה ולגבורה.

לפי הדו"ח, בניו יורק דווח בשנת 2021 על 214 פִּשְעֵי שנאה כלפי יהודים. במהלך אירועי מאי 2021 ומבצע 'שומר החומות', דווחו ברחבי ארה"ב 251 אירועים אנטישמיים בתוך כשלושה שבועות בלבד.

בצרפת נרשמו 589 אירועים אנטישמיים – עלייה של 74% לְעוּמַת השנה הקודֶמֶת.  

בקנדה נרשמו בחודש מאי 2021 266 תקריות, גידול של 54% לעומת התְקוּפה המַקְבילה ב-2020.

בבריטניה דוּוַח על 2,255 תַקריות אנטישמיות בשנת 2021, גידול של 34% לעומת 2020.
על פי נְתוּנֵי משטֶרֶת גרמניה תועֲדו ברחבי המדינה 3,028 תקריות אנטישמיות ב-2021, גידול של 28.8% לעומת 2020.
באוסטרליה נרשמו במַהֲלַך השנה שעברה 447 אירועים אנטישמיים – גידול של 35% לעומת 2020.
הדוּ"חַ מצביע על שני גורְמים שהִשְפִּיעו יְשִירוֹת על מספר האֵירועים האנטישמיים בעולם: מִבְצַע 'שומֵר החומות' בעזה בחודש מאי 2021 – ומגֵפת הקורונה.