Browsing Archives

כ״ו בניסן תשפ״ב 27.04.22

עלייה במספר התַקְרִיוֹת האנטישמיות בעולם

מספר התַקְרִיוֹת האנטישמיות ברחבי העולם עלה בשנת 2021. כך עולה מדוּ"ח של המֶרכז לחֵקֶר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב שהִתְפרסם לקראת יום הזיכָּרון לשואה ולגבורה.

לפי הדו"ח, בניו יורק דווח בשנת 2021 על 214 פִּשְעֵי שנאה כלפי יהודים. במהלך אירועי מאי 2021 ומבצע 'שומר החומות', דווחו ברחבי ארה"ב 251 אירועים אנטישמיים בתוך כשלושה שבועות בלבד.

בצרפת נרשמו 589 אירועים אנטישמיים – עלייה של 74% לְעוּמַת השנה הקודֶמֶת.  

בקנדה נרשמו בחודש מאי 2021 266 תקריות, גידול של 54% לעומת התְקוּפה המַקְבילה ב-2020.

בבריטניה דוּוַח על 2,255 תַקריות אנטישמיות בשנת 2021, גידול של 34% לעומת 2020.
על פי נְתוּנֵי משטֶרֶת גרמניה תועֲדו ברחבי המדינה 3,028 תקריות אנטישמיות ב-2021, גידול של 28.8% לעומת 2020.
באוסטרליה נרשמו במַהֲלַך השנה שעברה 447 אירועים אנטישמיים – גידול של 35% לעומת 2020.
הדוּ"חַ מצביע על שני גורְמים שהִשְפִּיעו יְשִירוֹת על מספר האֵירועים האנטישמיים בעולם: מִבְצַע 'שומֵר החומות' בעזה בחודש מאי 2021 – ומגֵפת הקורונה.

הנִיצוֹלים החיים בינינו

 

יום רביעי כ״ו בניסן תשפ״ב 27.04.22


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה בטילים ליד דמשק

06:10: מִכתב אִיוּם ברֶצַח ובתוכו כַּדוּר חי של רוֹבֶה הִגִיע למשפחת בנט

06:10: בְּעִקְבוֹת האִיוּם ברֶצַח: הוּגְבְּרָה האַבְטָחָה על בנֵי משפחתו של ראש הממשלה

06:10: אֵירוּעֵי יום הזיכָּרון לשואה ולגְבוּרה יִיפָּתְחוּ הערב ב-20:00

06:10: הערב ב-19:00 יִיסָגְרו כל החנויות, בתֵי הקפה ובתֵי השַעֲשוּעים

06:10: בישראל חיים כיום כ-165,800 נִיצולֵי שואה

06:10: נִמְשֶכֶת הכּוֹנְנוּת הגבוהה של כוחות הביטָחון בירושלים, בדרום, לאורֶך 'קַו התֶפֶר' ובכל רחבֵי המדינה 

06:10: מְתיחות גדולה בירושלים סְביב הר הבית

06:10: שָבוע תשיעי של מִלחמה אַכְזָרִית באירופה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-5 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי

06:10: התַחזית: טמפרטורות גבוהות מהרגיל בעונה, אחרי הצוהריים יִיתָכְנו מִמְטָרים מְקומיים במִזרח ובדרום 

אֵירוּעֵי יום הזיכָּרון לשואה ולגְבוּרה – תשפ"ב

אֵירוּעֵי יום הזִיכָּרוֹן לשואה ולגְבוּרה – תשפ"ב

לִזְכּוֹר ולא לִשְכּוֹחַ

בישראל מְצַייְנִים ב-כ"ז בניסן, את יום הזיכָּרון לשואה ולגבורה. ביום זה, כ"ז בניסן בשנת 1943 פָּרַץ המֶרֶד בגטו ורשה.

הנושא המרכזי של אירועי יום הזיכרון השנה הוא "מְסילות אל האֲבַדוןשִילוּחַם של היהודים בתְקוּפַת השואה".

החנויות, בתי הקפה ובָתֵי השַעשוּעִים יִיסָגְרוּ הערב בשעה 19:00. דִגְלֵי המדינה יוּרְדוּ לַחֲצִי התורן.
אֵירוּעֵי יום הזיכרון יִיפָּתְחוּ הערב בשעה 20:00 בעצֶרֶת ממלכתית ב'יד ושם' בירושלים. העצרת תתקיים במַעֲמַד נשיא מדינת ישראל, ראש הממשלה, נִכְבָּדים, נִיצוֹלֵי השואה ובני משפחותיהם והציבור הרחב. בטֶקֶס יַדליקו שישה ניצולים מַשׂוּאוֹת זיכָּרון לזכר ששה מיליון היהודים שנִסְפּו בשואה.

הטֶקס יְשוּדַר ברדיו ובטלוויזיה.

בבתים רבים מִתקיימים הערב ומחר מפגְשי 'זיכָּרון בסלוֹן' – ניצולים מְספרים את סיפור חַיֵיהֶם.

מחר בשעה 10:00 בבוקר תִישָמַע צְפִירַת דוּמִייָה בת שתי דקות ולאחריה יחל טקס הנחת הזֵרים בכיכר גטו ורשה ב'יד ושם'. ביְישובים רבים, בבתי הספר, במחנות צה"ל ובמוסדות ציבור יֵיעָרְכוּ טִקְסֵי זיכרון.

ב-11:00 יֵיעָרְכו טִקְסֵי 'לכל איש יש שם' בכנסת ובאוהֶל 'יזכור'.

ב-13:00 יִתקיים טקס האַזְכָּרָה המרכזי באוהֶל 'יִזכור'.

ב-15.00 יֵיעָרֵך בפולין 'מצעד החיים' במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

ב-17:30 תתקיים עצֶרֶת תְנוּעוֹת הנוער בבִקְעַת הקְהִילוֹת ב'יד ושם'.

אֵירועֵי יום הזיכרון לשואה ולגְבורה יִינָעֲלו ב-20:00 בערב בעצרת בבית לוחֲמֵי הגטאות, במעמד נְשיא המדינה יצחק הרצוג.