מילים ומושגים

מקביל

מַקבִּיל – Parallel, זה לצד זה

דוגמאות:

שני קווים מקבילים לא נפגשים. 

הוא החנה את המכונית במקביל למדרכה.

הוא למד מוסיקה במקביל ללימודים באוניברסיטה.

הם לומדים בשתי כיתות מקבילות. הוא בכיתה א' 1 והיא בכיתה א' 2.

 

הערך מקביל נמצא בידיעות: 17.08.1612.12.1602.01.1707.08.1607.08.1627.08.1729.10.1714.11.1722.01.18,

04.02.1804.03.1807.03.1811.03.1830.04.1805.06.1824.06.1811.11.1825.11.1804.03.1904.03.1925.06.19,

10.07.19, 22.10.19, 18.11.19, 01.12.19, 18.12.19, 09.02.20, 07.06.20, 30.09.20, 12.10.20, 12.11.20, 18.02.21, 11.04.21 , 04.05.21