Browsing Archives

מצב

מַצָב – סיטואציה

וגם: מצב בריאות, מצב רוח

מַצַב חֵירוּם – State of Emergency

דוגמאות:

המצב המדיני של ישראל לא פשוט.

יש שִיפּוּר במצב החולה. מצבו היום הרבה יותר טוב.

מה נשמע? מה קורה? מה המצב?

היום יש לי מצב רוח מצוין. אתמול לא הרגשתי טוב. לא היה לי מצב רוח ללכת לחברים.

 

הערך מצב נמצא בידיעות: 20.06.1626.09.1621.11.1608.12.1618.01.1701.02.1714.02.1714.02.17

27.04.17, 05.06.1721.06.1712.07.1723.07.1713.08.1715.08.1706.09.1722.11.17,

 09.12.1709.01.1810.01.18,

14.01.1818.01.18, 22.01.1830.01.1831.01.1804.02.1811.02.1812.02.1820.02.1826.02.18

08.03.1818.03.1826.03.1811.06.18, 12.06.1817.06.18, 18.06.1801.07.1803.07.1801.08.1805.08.1811.10.18,

15.10.1806.11.1812.12.1812.12.1826.12.1803.02.1910.02.1926.02.19

14.03.1918.03.1922.03.19

25.03.1903.04.1927.05.1927.05.1916.06.1918.07.19, 29.07.19, 08.09.19, 12.11.19, 08.12.19, 10.12.19, 11.12.19, 05.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 11.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 01.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 23.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 15.04.20, 27.05.20, 24.06.20, 14.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 12.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 16.11.20, 06.05.21, 06.05.21, 11.05.21, 27.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 08.08.21, 11.08.21, 04.01.22, 12.01.22, 18.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 02.03.22, 08.03.22, 14.03.22, 04.04.22, 22.05.22, 08.06.22, 19.06.22, 14.10.23, 15.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 13.11.23, 26.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 03.12.23, 10.12.23, 28.12.23, 07.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 12.02.24, 13.02.24, 18.02.24, 21.02.24, 19.03.24, 22.05.24, 08.06.24, 10.06.24, 19.06.24, 20.06.24, 20.06.24

 

מצביעים

מצביעים האזרחים הבוחרים

בעברית: מצביעים ל… מצביעים בעד… מצביעים עבור רשימה…

שם הפועל: להצביע  (מלשון: אצבע)

להצביע ל… בעד… עבור… בשביל… – לבחור במשהו או במישהו

להצביע על – להראות

דוגמאות:

ביום הבחירות מודיעים ברדיו ובטלוויזיה כמה אחוזים מהמצביעים כבר הצביעו.

המצביעים שלו הולכים אחריו באש ובמים.

מצביעים רבים עדיין לא יודעים איך/מה/למי/בעד מי/עבור מי/ להצביע.

הוא היה הראשון שהצביע על התופעה ואמר שיש כאן בעיה חמורה.

המורה: מי שרוצה לדבר בכיתה מצביע.

הוא הצביע עליה ואמר: זאת הבחורה שלמדה אתי באולפן.

 

 

הערך מצביעים נמצא בידיעות:

מצוין

מְצוּיָן – נהדר, נפלא, טוב מאוד מאוד

מְצוּיֶנֶת, מְצוּיָנִים, מְצוּיָנוֹת

הִצְטַייֵן – היה מצוין

שם עצם: מְצּויָנוּת

תלמיד מצטיין

חייל מצטיין

עובד מצטיין

תעודת הצטיינות

 

הערך מצוין נמצא בידיעות: 19.09.1601.02.1701.05.17, 03.09.1720.11.1710.07.18, 21.01.20, 04.04.24

 

מצוקה

מְצוּקָה – לחץ הנובע מבעיה גדולה, מחסור גדול של משהו

דוגמאות:

הוא נמצא במצוקה. חייבים לעזור לו.

הם סבלו בילדותם ממצוקה כלכלית.

יש בעיר מצוקת חנייה. לפעמים אני מחפשת חנייה במשך שעה.

בבתי החולים בחורף יש מצוקת אשפוז. אין מספיק מיטות, רופאים ואחיות.

יש בישראל מצוקת דיור. 

העובר היה במצוקה ולכן יילדו את האישה בשבוע ה-32 להריון. ברוך השם נולד ילד בריא.

 

הערך מצוקה נמצא בידיעות: 

03.12.1605.12.16, 07.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 11.04.21, 31.10.21, 05.01.22, 26.01.22, 16.02.22, 17.06.22, 18.02.24, 19.02.24, 03.06.24

 

מציל

מַצִיל  עוזר למישהו לצאת מסכנה, מציל חיים של מישהו, מציל מישהו ממוות.

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

מקצוע: מַצִיל בחוף הים או בבריכה

קריאת הצלה  s.o.s : הַצִילוּ !!!!!!

דוגמאות:

נוצרים רבים הצילו יהודים בתקופת השואה.

הרופא הציל את חייו של הפצוע.

הדיאטה הצילה אותו.

אסור להתרחץ בחוף או בבריכה ציבורית בלי מציל !!!

פתגם:

כל המַציל נפש אחת בישראל – כאילו הִציל עולם ומלואו.

 

הערך מציל נמצא בידיעות:

 01.07.19, 15.10.20, 19.10.20, 27.06.22