Browsing Archives

מטה

מַטֶה: 1. מקל

2. מִפקָדָה

3. בתנ"ך: שבט, בית אב

רבים: מַטוֹת

מטה המשטרה

המטה הכללי של צה"ל

מטה בחירות

המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה

 

הערך מטה נמצא בידיעות: 

27.09.1607.11.1610.11.16, 25.01.1721.03.17, 08.05.1709.05.1720.12.1720.03.18,

15.04.1802.10.1829.01.1912.02.0928.04.1920.05.19, 18.12.19, 02.03.20, 31.08.20, 09.09.20, 22.09.20, 28.10.20, 30.11.20, 13.06.22, 25.12.23, 27.01.24, 30.05.24

 

מטוס – סיפורה של מילה

 

הצילום: ויקיפדיה

 

בראשית המאה העשרים המטוס לא טס אלא עוֹפֵף, הטיסה נקראה מָעוֹף, והטייס מְעוֹפֵף.

חיים נחמן ביאליק הוא שהציע לייחד לעניין זה את הפועל המקראי טָס שיש בו יסוד של מהירות, וכך קיבלנו את המטוס וגם את המילים טִיסָה, טַיִס, טַיָּס וטַיֶּסֶת (קבוצת מטוסים).

לצד המטוס של ביאליק משמשת עד היום המילה אֲוִירוֹן – חידוש של איתמר בן־אב"י בהשראת המילה הצרפתית המקבילה avion.
 

מטעם

מִטַעַם – על פי ההחלטה של

טַעַם – אחד החושים

וגם: סיבה

 

דוגמאות:

הוא נסע לחו"ל מטעם העבודה.

מטעם מי אתה מדבר?

ראש הממשלה שלח לפגישה אנשים מטעמו.

אני לא מוצא טעם להחלטה הזו

 

הערך מטעם נמצא בידיעות: 10.07.16, 25.04.1729.10.1709.12.1721.12.1721.02.1826.02.18,

 29.04.1814.06.1806.08.1803.09.1811.11.1803.12.1808.01.1928.02.1930.04.1913.05.1928.05.1929.05.19, 04.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 26.11.19, 19.12.19, 16.01.20, 19.02.20, 20.05.20, 04.02.21, 09.02.21, 24.10.21, 23.11.23, 04.01.25, 08.01.24, 11.01.24, 13.03.24, 06.06.24