Browsing Archives

מד"א

מָדָ"א – מגן דוד אדום         אומרים: מָדָ"א

הארגון הלאומי לשירותי רפואה דחופה ועזרה ראשונה לפני אִשפּוּז ולשירותי הדם.

מספר הטלפון של מד"א: 101

 

הערך מד"א נמצא בידיעות: 24.07.1613.10.1629.11.1629.05.1703.07.17, 05.07.1706.07.1720.07.1702.08.1701.10.1713.12.1701.01.1810.01.1802.15.1802.15.18

 

 

מדגם

מִדגָם – בסטטיסטיקה: חלק של דבר שאפשר ללמוד ממנו על הדבר כולו 

דוגמאות:

הססטיסטיקאים בוחרים מִדגָם מְייַצֵג של אנשים, שואלים אותם שאלות, ולומדים מה כולם חושבים.

הסקר נערך על מִדגָם מייצג של 500 איש.

התוצאות שהראה המִדגָם שלפני פרסום תוצאות הבחירות היו קרובות מאוד לתוצאות האמיתיות.

הם קיבלו במדגם 5 מנדטים ובמציאות 6.

 

הערך מדגם נמצא בידיעות: 05.03.18

 

מדד

מַדָד – אינדקס

השורש: מ.ד.ד

שם הפועל: לִמְדוֹד

מודדים גודל:  אורך, רוחב, גובה, כמות

מודדים בגד חדש

מַדַד המחירים לַצָרכָן מתפרסם בכל חודש ב-15 בחודש.

המדד עולה או יורד או לא משתנה.

צָמוּד למַדָד:  חלק מהמחירים, מהמשכורות ומהתשלומים צמודים למדד – הם עולים או יורדים לפי המדד. 

 

הערך מדד נמצא בידיעות: 22.06.16, 15.07.1603.08.16, 16.08.16, 18.09.16, 16.11.1616.11.16, 18.12.1602.01.17

16.01.1729.01.17, 16.03.1721.03.17, 22.03.17, 18.04.17, 18.06.17, 16.07.1726.07.17, 16.08.1710.09.17, 17.09.17, 16.10.1716.10.17, 16.11.17, 17.12.1722.12.1707.01.1808.01.18, 16.01.18, 18.02.18, 13.03.18,

18.03.18 18.03.18, 16.04.1816.04.18, 16.05.1816.05.1823.05.18, 17.06.18, 16.07.18, 29.10.1818.11.18,

12.12.18, 16.12.18, 16.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדורה

מְדוּרָה – עֲרֵימָה של עצים הבוערת באש

רבים: מְדוּרוֹת

בל"ג בעומר מדליקים מְדוּרוֹת

מדליקים מדורה, מְכַבִּים מדורה

מוסיף שֶמֶן למדורה –  מחריף עוד יותר את הויכוח או הסכסוך

מְדוּרַת השֵבֶט – הגורם המחבר את כולם, כמו הישיבה סביב מדורה אחת

 

הערך מדורה נמצא בידיעות: 02.15.18

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיי

מִדַי , מִדַיי– too

 

דוגמאות:

אני לא קונה את החולצה הזאת. היא קטנה מדי ויקרה מדי.

אל תרוץ מהר מדי! תשמור על הכוחות!

באתי למסיבה מאוחר מדי. לא נשאר אוכל…

אתה מדבר מהר מדי. אני לא מבינה אף מילה!

הוא ישן פחות מדי שעות ואוכל יותר מדי.

אני לא באה לסרט. אני עייפה מדי.

 

הערך מדיי נמצא בידיעות: 16.06.16

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדע

מַדָע  –  Science

רבים: מַדָעִים

שם תואר: מִדָעִי

מקצוע: מַדעָן, איש מדע

מַדְעֵי הָרוּחַ – פילוסופיה, בלשנות, ספרות, תנ"ך

מַדְעֵי הטֶבַע – מתמטיקה, כימיה, פיסיקה

מַדְעֵי הַחֶברָה –  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה

יֶדַע – knowwkedge 

 

הערך מדע נמצא גם בידיעות: 23.2.16, 15.06.1610.08.1622.08.1614.11.1601.12.1619.03.1714.06.1721.06.17,

22.10.1721.12.1724.12.1714.01.1816.01.1826.01.1828.01.1804.02.18, 28.02.1818.07.1803.09.18,

14.10.1820.12.1827.12.1802.01.1913.01.1915.01.19