Browsing Archives

מד"א

מָדָ"א – מגן דוד אדום         אומרים: מָדָ"א

הארגון הלאומי לשירותי רפואה דחופה ועזרה ראשונה לפני אִשפּוּז ולשירותי הדם.

מספר הטלפון של מד"א: 101

 

הערך מד"א נמצא בידיעות:

24.07.1613.10.1629.11.1629.05.1703.07.17, 05.07.1706.07.1720.07.1702.08.1701.10.1713.12.1701.01.1810.01.18,

 02.15.1802.15.1823.07.19, 10.10.19, 19.03.20, 24.03.20, 19.04.20, 06.09.20, 17.09.20, 29.09.20, 14.02.21, 04.03.21, 29.04.21, 13.06.21, 21.06.21, 06.12.21, 20.12.21, 21.12.21, 06.02.21, 27.06.22, 13.07.22, 20.07.22, 08.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 28.11.23, 18.02.24

 

 

 

מדבר

מִדְבָּר (ז') – desert

רבים: מִדְבָּרִיוֹת

 

מִדְבַּר סיני

מִדְבַּר יהודה

מִדְבַּר הסהרה

 

דור המִדְבָּר – בני ישראל שיצאו ממצרים, מתו במדבר ולא הגיעו לישראל

נְווֵה מִדְבָּר – אואזיס

 

הערך מדבר נמצא בידיעות: 15.07.21, 29.03.22

 

 

מדגם

מִדגָם – בסטטיסטיקה: חלק של דבר שאפשר ללמוד ממנו על הדבר כולו 

שם הפועל בבניין קל: לִדְגוֹם

דוגמאות:

הססטיסטיקאים בוחרים מִדגָם מְייַצֵג של אנשים, שואלים אותם שאלות, ולומדים מה כולם חושבים.

הסקר נערך על מִדגָם מייצג של 500 איש.

התוצאות שהראה המִדגָם שלפני פרסום תוצאות הבחירות היו קרובות מאוד לתוצאות האמיתיות.

הם קיבלו במדגם 5 מנדטים ובמציאות 6.

 

הערך מדגם נמצא בידיעות: 05.03.18, 09.02.20, 03.03.20, 05.04.22, 25.04.22, 18.03.24, 20.05.24

 

מדד

מַדָד – אינדקס

השורש: מ.ד.ד

שם הפועל: לִמְדוֹד

מודדים גודל:  אורך, רוחב, גובה, כמות

מודדים בגד חדש

מַדַד המחירים לַצָרכָן מתפרסם בכל חודש ב-15 בחודש.

המדד עולה או יורד או לא משתנה.

צָמוּד למַדָד:  חלק מהמחירים, מהמשכורות ומהתשלומים צמודים למדד – הם עולים או יורדים לפי המדד. 

 

הערך מדד נמצא בידיעות:

22.06.16, 15.07.1603.08.16, 16.08.16, 18.09.16, 16.11.1616.11.16, 18.12.1602.01.17

16.01.1729.01.17, 16.03.1721.03.17, 22.03.17, 18.04.17, 18.06.17, 16.07.1726.07.17, 16.08.1710.09.17, 17.09.17, 16.10.1716.10.17, 16.11.17, 17.12.1722.12.1707.01.1808.01.18, 16.01.18, 18.02.18, 13.03.18,

18.03.18 18.03.18, 16.04.1816.04.18, 16.05.1816.05.1823.05.18, 17.06.18, 16.07.18, 29.10.1818.11.18,

12.12.18, 16.12.18, 16.01.19, 17.03.1928.03.19, 16.05.1926.05.19, 16.06.19

30.06.19, 16.07.1918.07.19, 21.07.19, 16.09.19, 17.11.19, 16.12.19, 31.12.19, 31.12.19, 16.01.2021.01.20, 16.02.20, 25.03.20, 16.06.20, 16.07.20, 16.09.20, 16.11.20, 16.12.20, 12.01.21, 17.01.21, 16.02.21, 22.02.21, 04.03.21, 16.03.21, 21.03.21, 16.06.21, 30.06.21, 16.08.21, 17.10.21, 16.11.21, 16.11.21, 16.12.21, 05.01.22, 16.01.22, 28.01.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 17.05.22, 16.06.22, 16.06.22, 17.07.22, 28.07.22, 15.10.23, 16.11.23, 16.11.23, 17.12.23, 17.12.23, 16.01.24, 16.01.24, 31.01.24, 05.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 06.02.24, 17.03.24, 21.03.24, 16.04.24, 16.04.24, 16.05.24, 16.05.24, 14.06.24, 30.06.24, 16.07.24, 16.07.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדורה

מְדוּרָה – עֲרֵימָה של עצים הבוערת באש

רבים: מְדוּרוֹת

בל"ג בעומר מדליקים מְדוּרוֹת

מדליקים מדורה, מְכַבִּים מדורה

מוסיף שֶמֶן למדורה –  מחריף עוד יותר את הויכוח או הסכסוך

מְדוּרַת השֵבֶט – הגורם המחבר את כולם, כמו הישיבה סביב מדורה אחת

 

הערך מדורה נמצא בידיעות: 02.15.1822.05.19, 28.07.19, 11.11.19, 07.05.20, 27.04.21, 11.02.2417.03.24, 31.03.24, 07.04.24, 20.05.24, 23.5.24

 

 

 

 

 

 

 

 

מדי

מִדֵי – בכל…

מדי פעם –  לפעמים

מדי שעה – פעם אחת בכל שעה

מדי בוקר, מדי ערב, מדי יום, מדי לילה

 

הערך מדי נמצא בידיעות:

31.05.1626.06.1608.09.1601.12.1603.12.1612.12.16, 04.06.1729.10.1715.04.18,

04.05.1822.05.1814.08.1825.10.1805.11.1816.11.1822.11.1812.12.1814.03.19, 04.08.19, 26.04.20, 11.04.21, 01.05.22, 07.06.22, 10.06.22, 29.07.22