Browsing Archives

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

המשמעות: 

מה הקשר בין שני הדברים השונים זה מזה?

שְמִיטָה: שנה של הפסקת עבודה חקלאית וביטול חובות – אחת לשבע שנים.

הר סיני: ההר שעליו ניתנה התורה לבני ישראל.

דוגמה:

המרצה שילב בהרצאה נושאים פוליטיים שאינם קשורים לנושא ההרצאה. 

אחד הסטודנטים ביקש את רשות הדיבור ואמר למרצה: מָה עִנְייַן שְמִיטָה אֵצֶל הַר סִינַי? 

המקור: פירוש רש"י, ויקרא, כ"ה, א'

מהומה

מְהוּמָה – רעש, בלגן

וגם: התפרעות, הפרות סדר

מְהוּמוֹת דָמִים – מהומות שבהם נפצעים ונהרגים אנשים

פתגם:

מְהוּמָה רַבָּה על לֹא מְהוּמָה

 

הערך מהומה נמצא בידיעות: 22.01.17, 06.06.1729.10.1707.12.1702.01.1810.01.1823.01.1808.04.1821.05.18,

02.12.18, 02.06.20, 11.06.20, 07.01.21, 14.01.21, 21.01.21, 14.02.21, 21.04.21, 12.05.21, 07.06.21, 09.06.21

 

מהלך

מַהֲלָך – תְנוּעָה, צַעַד

רבים: מַהֲלָכִים

בְּמַהֲלַך – במֶשֶך, בזמן

 

הערך מהלך נמצא בידיעות: 

11.01.1716.01.1724.01.1726.01.1704.05.1707.05.1707.05.17,

 08.05.1713.06.17,

19.06.1717.07.1719.07.1720.07.1702.08.1702.08.1714.08.1715.08.17

11.09.1701.10.1723.10.17,

15.11.1727.11.1703.12.1705.12.1715.12.17, 01.01.1810.01.1815.01.18, 18.01.18, 21.01.1828.01.18,

31.01.1807.02.1826.02.1808.03.1821.03.1826.03.1808.04.1808.04.18,

 16.04.1824.04.1809.05.18,

14.05.1817.05.1827.05.1818.06.1817.07.1825.07.1830.07.1803.09.18,

 03.09.1802.10.1802.10.18,

 03.10.1816.10.1821.10.1823.10.1801.11.1806.11.1808.11.1812.11.18,

 03.12.1823.12.1824.12.1827.12.18

31.12.1801.01.1907.01.1908.01.1909.01.1913.01.1913.01.1915.01.19,

 15.01.1921.01.1923.01.1928.01.1929.01.19,

30.01.1903.02.1924.03.1925.03.19, 07.04.1911.04.1928.04.1902.06.1916.06.1919.06.1901.07.19, 04.07.19,

08.07.1909.07.1910.07.1915.17.19, 25.07.19, 04.08.19, 12.08.19, 04.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 29.10.19, 18.11.19, 27.11.19, 05.12.19, 11.12.19, 22.12.19, 31.12.19, 07.01.20, 15.01.20, 25.01.20, 12.05.20, 04.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 30.06.20, 31.08.20, 03.09.20, 16.09.20, 23.09.20, 30.09.20, 30.09.20, 15.10.20, 15.10.20, 25.10.20, 27.10.20, 10.11.20, 15.11.20, 17.11.20, 22.11.20, 22.11.20, 24.11.20, 21.12.20, 29.12.20, 30.12.20, 11.01.21, 14.01.21, 04.02.21, 24.02.21, 11.03.21, 18.03.21, 11.04.21, 25.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 26.05.21, 07.06.21, 17.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 06.07.21, 09.07.21, 21.07.21, 05.08.21, 08.08.21, 08.08.21, 14.09.21, 10.10.21, 24.10.21, 25.10.21, 11.11.21, 14.11.21, 21.11.21, 28.11.21, 12.12.21, 21.12.21, 23.12.21, 26.12.21, 02.01.22, 02.01.22, 31.01.22, 15.02.22, 22.02.22, 07.03.22, 21.03.22, 21.03.2207.04.22, 24.04.22, 09.05.22, 16.05.22, 29.05.22, 04.07.22, 05.07.22, 13.07.22, 08.08.22

 

 

 

 

 

 

 

מהנדס

מְהַנְדֵס – Engineer

נקבה: מְהַנְדֶסֶת

מהנדס בניין, חשמל, סביבה, מכונות, רכבות, תעשייה וניהול

הַנְדָסָה: כדי להיות מהנדס לומדים בפקולטה להַנְדָסָה.

הנדסה ייצור

הנדסה גנטית

הַנְדְסַאי – Practical engineer

 

הערך מהנדס נמצא בידיעות: 05.02.1811.03.18, 22.04.1828.01.1924.06.19, 22.10.19, 04.12.19, 27.06.21, 08.10.21, 17.11.21, 22.12.21, 03.05.22

 

 

 

 

 

 

 

מהפך

מַהֲפָּך – שינוי גדול מאוד.

             שינוי גדול בתוצאות של הבחירות לעומת הבחירות הקודמות.

המונח נולד בבחירות של שנת 1977.

בליל הבחירות, כאשר התברר שהשלטון בישראל עובר בפעם הראשונה בהיסטוריה מהשמאל לימין, פתח חיים יבין את מהדורת החדשות בטלוויזיה במילים:

גבירותיי ורבותיי – מהפך!

מַהֲפֵּכָה – רבולוציה, שינוי גדול, בלגן

 

הערך מהפך נמצא בידיעות: 20.07.1703.04.1831.10.18