Browsing Archives

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

המשמעות: 

מה הקשר בין שני הדברים השונים זה מזה?

שְמִיטָה: שנה של הפסקת עבודה חקלאית וביטול חובות – אחת לשבע שנים.

הר סיני: ההר שעליו ניתנה התורה לבני ישראל.

דוגמה:

המרצה שילב בהרצאה נושאים פוליטיים שאינם קשורים לנושא ההרצאה. 

אחד הסטודנטים ביקש את רשות הדיבור ואמר למרצה: מָה עִנְייַן שְמִיטָה אֵצֶל הַר סִינַי? 

המקור: פירוש רש"י, ויקרא, כ"ה, א'

מהומה

מְהוּמָה – רעש, בלגן

וגם: התפרעות, הפרות סדר

מְהוּמוֹת דָמִים – מהומות שבהם נפצעים ונהרגים אנשים

פתגם:

מְהוּמָה רַבָּה על לֹא מְהוּמָה

 

הערך מהומה נמצא בידיעות: 22.01.17, 06.06.1729.10.1707.12.1702.01.1810.01.1823.01.1808.04.1821.05.18,

02.12.18, 02.06.20, 11.06.20, 07.01.21, 14.01.21, 21.01.21, 14.02.21, 21.04.21, 12.05.21, 07.06.21, 09.06.21, 18.10.23

 

מהלך

מַהֲלָך – תְנוּעָה, צַעַד

רבים: מַהֲלָכִים

בְּמַהֲלַך – במֶשֶך, בזמן

 

הערך מהלך נמצא בידיעות: 

11.01.1716.01.1724.01.1726.01.1704.05.1707.05.1707.05.17,

 08.05.1713.06.17,

19.06.1717.07.1719.07.1720.07.1702.08.1702.08.1714.08.1715.08.17

11.09.1701.10.1723.10.17,

15.11.1727.11.1703.12.1705.12.1715.12.17, 01.01.1810.01.1815.01.18, 18.01.18, 21.01.1828.01.18,

31.01.1807.02.1826.02.1808.03.1821.03.1826.03.1808.04.1808.04.18,

 16.04.1824.04.1809.05.18,

14.05.1817.05.1827.05.1818.06.1817.07.1825.07.1830.07.1803.09.18,

 03.09.1802.10.1802.10.18,

 03.10.1816.10.1821.10.1823.10.1801.11.1806.11.1808.11.1812.11.18,

 03.12.1823.12.1824.12.1827.12.18

31.12.1801.01.1907.01.1908.01.1909.01.1913.01.1913.01.1915.01.19,

 15.01.1921.01.1923.01.1928.01.1929.01.19,

30.01.1903.02.1924.03.1925.03.19, 07.04.1911.04.1928.04.1902.06.1916.06.1919.06.1901.07.19, 04.07.19,

08.07.1909.07.1910.07.1915.17.19, 25.07.19, 04.08.19, 12.08.19, 04.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 29.10.19, 18.11.19, 27.11.19, 05.12.19, 11.12.19, 22.12.19, 31.12.19, 07.01.20, 15.01.20, 25.01.20, 12.05.20, 04.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 30.06.20, 31.08.20, 03.09.20, 16.09.20, 23.09.20, 30.09.20, 30.09.20, 15.10.20, 15.10.20, 25.10.20, 27.10.20, 10.11.20, 15.11.20, 17.11.20, 22.11.20, 22.11.20, 24.11.20, 21.12.20, 29.12.20, 30.12.20, 11.01.21, 14.01.21, 04.02.21, 24.02.21, 11.03.21, 18.03.21, 11.04.21, 25.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 26.05.21, 07.06.21, 17.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 06.07.21, 09.07.21, 21.07.21, 05.08.21, 08.08.21, 08.08.21, 14.09.21, 10.10.21, 24.10.21, 25.10.21, 11.11.21, 14.11.21, 21.11.21, 28.11.21, 12.12.21, 21.12.21, 23.12.21, 26.12.21, 02.01.22, 02.01.22, 31.01.22, 15.02.22, 22.02.22, 07.03.22, 21.03.22, 21.03.2207.04.22, 24.04.22, 09.05.22, 16.05.22, 29.05.22, 04.07.22, 05.07.22, 13.07.22, 08.08.22, 30.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 22.11.23, 26.11.23, 28.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 10.01.24, 31.01.24, 31.01.24, 06.02.24, 12.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 26.02.24, 20.03.24, 28.03.24, 02.04.24, 05.04.24, 10.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24

 

 

 

 

 

 

 

מהנדס

מְהַנְדֵס – Engineer

נקבה: מְהַנְדֶסֶת

מהנדס בניין, חשמל, סביבה, מכונות, רכבות, תעשייה וניהול

הַנְדָסָה: כדי להיות מהנדס לומדים בפקולטה להַנְדָסָה.

הנדסה ייצור

הנדסה גנטית

הַנְדְסַאי – Practical engineer

 

הערך מהנדס נמצא בידיעות: 05.02.1811.03.18, 22.04.1828.01.1924.06.19, 22.10.19, 04.12.19, 27.06.21, 08.10.21, 17.11.21, 22.12.21, 03.05.22, 18.01.24