Browsing Archives

כ״ד בתשרי תשפ״א 12.10.20

2,016 בני אדם נפטרו בישראל מקורונה

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו 1,915 נדבקים מאומתים חדשים בנגיף הקורונה. בישראל נכון להערב: 52,892 חולים פעילים. מצבם של 827 חולים מוגדר קשה, 227 מהם מונשמים. מחצות נפטרו 16 חולים ומניין הנפטרים בישראל מקורונה מפרוץ המגפה עלה ל- 2,016 בני אדם.

מנהיגי הציבור החרדי ליטאי: לא לפתוח את תלמודי התורה כבר היום

מַנְהיגֵי הציבור החרֵדִי ליטאי, הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין, הוֹרוּ אֶמֶש למנהלי תלמודי התורה לא לפתוח היום את המוֹסָדוֹת. "הלימודים בתלמודֵי התורה לא יִיפָּתְחו לְעֵת עַתָה עד להסכמה עם הרָשוּיוֹת", כתבו.

בכך, חָזַר בּוֹ הרב קנייבסקי מהורָאָתוֹ הקודמת מאתמול – לפתוח את תלמודי התורה כבר היום.

תלמודֵי התורה הם המַקְבִּילָה החרֵדית לבתי ספר יסודיים.

הרב קנייבסקי בן ה-92 חולה בקורונה ושוֹהֶה בביתו. ביום שישי הִתְפַּרְסְמָה הודעה על הַחְמָרָה במַצָבוֹ ומשפחתו ביקשה להתפלל לשְלומו.

 

 

יום שני כ״ד בתשרי תשפ״א 12.10.20


06:10: במשרְדי הממשלה מִתקיימים דיונים בנושא היציאה מהסגר

06:10: מנכ"לית משרד האוצר הִתפטרה

06:10: היום יִיפָּתַח כֶּנֶס החורף של המוֹשָב השני של הכנסת ה-23

06:10: מנהיגֵי הציבור החרֵדי ליטאי: לא לפתוח בינתיים את תלמודֵי התורה 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 514 נִדבקים חדשים בקורונה ונפטרו 18 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 59,854 חולים פעילים. 1,576 חולים מְאוּשְפזים בבתי החולים, 824 מהם במַַצָב קשה ובהם 230 חולים מוּנְשמים. מניין הנִפטרים עלה ל-1,980

06:10: המגֵפה בעולם: יותר מ-37.779 מיליון נִדבקים ו-1.087 מיליון מתים

06:10: ספורט: לוס אנג'לס לייקרס זכתה באַלִיפות ה-NBA בפעם ה-17

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

מנכ"לית משרד האוצר הִתְפַּטרה

עוד הִתְפַּטְרוּת במשרד האוצר בעיצוּמוֹ של מַשְבֵּר הקורונה: מַנכ"לית המשרד קרן טרנר אייל הודיעה אתמול על התפטרותה, פחות מחצי שנה אחרי שהִתְמַנְתָה לתַפקיד. טרנר היא הפקידה הבְּכירה השלישית בצַמֶרֶת המשרד המודיעה לשר כץ על התפטרותה. קדמו לה: החַשָב הכללי וראש אגף התַקְצִיבִים.