Browsing Archives

מע"מ

מע"מ – מס עֵרֶך מוּסָף       אומרים: מָעָ"מ

לפי החוק המחיר צריך להיות כּוֹלֵל מע"מ.

יש סוחרים שאומרים מחיר ומוסיפים: לא כולל מע"מ.

המע"מ כיום הוא 17 אחוזים.

 

הערך מע"מ נמצא בידיעות:

 30.01.1729.05.1731.07.1730.10.1731.01.1801.03.1830.04.1831.05.1801.07.18,

31.10.1831.12.1831.01.1928.02.1901.04.19, 31.10.19, 30.06.20, 31.08.20, 30.09.20, 30.11.20, 31.12.20, 01.03.21, 02.05.21, 31.05.21, 30.06.21, 30.09.21, 01.11.21, 28.02.22, 31.03.22, 30.06.22, 01.08.22, 01.01.23, 11.01.24, 31.01.24, 12.03.24

 

מעבר חצייה

מַעֲבַר חֲצִייָה – פסים על הכביש, שעליהם הולכי רגל עוברים מצד אחד לצד השני של הכביש

השורש: ח.צ.ה

שם הפועל: לַחֲצוֹת – לחלק לחצי, לעבור באמצע

שם הפעולה: חֲצִייָה

מַעֲבָר תת קרקעי – מתחת לאדמה

מַעֲבָר עִלִי – מעל לכביש, גשר

 

הערך מעבר חצייה נמצא בידיעות: 

22.11.1626.02.1807.03.1820.03.1809.04.1816.04.1829.04.18, 06.05.18,

07.05.1803.06.1808.08.1802.10.1814.01.1904.03.1928.04.19, 28.07.20, 03.08.20, 31.08.20, 03.01.21, 18.02.21, 08.03.21, 11.07.21, 22.07.21, 09.11.21, 10.11.21, 23.05.22, 19.07.22, 04.08.22, 26.11.23, 07.12.23, 24.01.24, 18.02.24, 22.02.24, 06.03.24, 02.04.24, 07.04.24

 

מעברה

מַעְבָּרָה –  יישוב זמני, במדינת ישראל בשנות ה-50.

המעברות הוקמו כדי לקלוט את העולים הרבים שהגיעו לישראל בשנותיה הראשונות של המדינה. במעברות גרו העולים באוהלים, בצריפים ובפחונים.

 

הערך מעברה נמצא בידיעות: 03.04.18

 

מעודכן

מְעוּדכָּן  –  עַדכָּנִי  –  הפרטים נכונים למצב עד רגע זה (עד+כאן)

השורש: עדכן

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַדכֵּן

שם פעולה: עִדכּוּן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתעַדכֵּן

דוגמאות:

המידע הזה מעודכן עד סוף השנה הקודמת.

המידע הזה ישן. הוא לא עַדכָּני.

אני לא מעודכן בכל הפרטים, אבל אני מבטיח להתעדכן עוד היום.

ברדיו מוסרים עִדכּוּנים 24 שעות ביממה.

אם יהיו פרטים חדשים – נשוב וּנְעַדכֵּן.

עברנו לדירה חדשה. אני צריך לעדכן את הכתובת בתעודת הזהות.

הכתובת לא מעוּדכֶּנֶת. הם לא גרים כאן כבר שנה.

 

הערך מעודכן נמצא בידיעות:

10.06.16, 05.10.1630.10.1616.11.1616.01.1725.01.1719.06.1722.10.1729.10.17,

22.11.1716.01.1804.02.1825.04.1804.05.1808.11.1820.12.1806.01.19

05.02.1902.04.1904.07.19, 30.07.19,

25.09.19, 13.10.19, 12.11.1921.01.20, 09.02.20, 17.03.20, 22.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 15.04.20, 06.07.20, 14.07.20, 13.10.20, 03.11.20, 18.11.20, 19.11.20, 19.11.20, 22.11.20, 30.11.20, 18.01.21, 29.04.21, 28.06.21, 13.07.21, 08.08.21, 31.08.21, 25.11.21, 20.12.21, 27.12.21, 15.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 06.03.21, 21.03.22, 22.03.22, 22.03.22, 02.06.22, 13.06.22, 07.07.22, 10.07.22, 19.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 14.10.23, 15.10.23, 15.10.23, 15.10.23, 16.10.23, 18.10.23, 21.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 29.10.23, 29.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 01.11.23, 08.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 15.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 28.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 14.01.24, 21.01.24, 29.01.24, 13.02.24, 19.02.24, 14.03.24, 02.04.24, 03.04.24, 08.04.24, 09.04.24, 10.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 10.06.24

 

 

 

 

מעולם

מֵעוֹלָם – אף פעם בעבר

מעולם לא למדתי לנגן בפסנתר.

לא פגשתי אותו מעולם.

לְעוֹלָם – אף פעם בעתיד

אל תגיד לי את זה לעולם.

לא נראה אותו לעולם.

אני מבטיחה: לא אעשה זאת שוב לעולם!

 

הערך מעולם נמצא בידיעות: 

28.07.1611.11.1618.04.1712.07.1731.01.18,

 22.01.1913.02.19, 15.05.19, 30.07.19, 26.03.20, 26.07.20, 30.11.20, 16.03.22, 14.07.22, 17.11.23