Browsing Archives

מעבר חצייה

מַעֲבַר חֲצִייָה – פסים על הכביש, שעליהם הולכי רגל עוברים מצד אחד לצד השני של הכביש

השורש: ח.צ.ה

שם הפועל: לַחֲצוֹת – לחלק לחצי, לעבור באמצע

שם הפעולה: חֲצִייָה

מַעֲבָר תת קרקעי – מתחת לאדמה

מַעֲבָר עִלִי – מעל לכביש, גשר

 

הערך מעבר חצייה נמצא בידיעות: 

22.11.1626.02.1807.03.1820.03.1809.04.1816.04.1829.04.18, 06.05.18,

07.05.1803.06.1808.08.1802.10.1814.01.1904.03.1928.04.19, 28.07.20, 03.08.20, 31.08.20, 03.01.21, 18.02.21, 08.03.21, 11.07.21, 22.07.21, 09.11.21, 10.11.21, 23.05.22, 19.07.22, 04.08.22, 26.11.23, 07.12.23, 24.01.24, 18.02.24, 22.02.24, 06.03.24, 02.04.24, 07.04.24, 19.06.24

 

מעברה

מַעְבָּרָה –  יישוב זמני, במדינת ישראל בשנות ה-50.

המעברות הוקמו כדי לקלוט את העולים הרבים שהגיעו לישראל בשנותיה הראשונות של המדינה. במעברות גרו העולים באוהלים, בצריפים ובפחונים.

 

הערך מעברה נמצא בידיעות: 03.04.18