Browsing Archives

מיגונית

מִיגוּנִית –  יחידת מיגון נַיֶידֶת העשויה בטון מזוין או פלדה 

רבים: מִיגוּנִיוֹת

המיגונית היא מרחב מוגן המוצב בשטחים ציבוריים (יישובים, פארקים, גני משחקים, תחנות אוטובוס ועוד) שמטרתו לספק מיגון מיידי בפני התקפות של רקטות ופצמ"רים שזמן ההתרעה בפניהן הוא קצר ואינו מאפשר הגעה למקלט. 

 

הערך מיגונית נמצא בידיעות: 03.02.24, 15.02.24

 

 

 

מידה

מִידָה – כמות, גודל וגם: תכונת אופי

בְּמִידָה ניכרת – במידה רַבָּה 

מידות טובות, מידות רעות – תכונות טובות, תכונות רעות

טוֹהַר הַמִידוֹת – התנהגות ביושר

מידת הָרַחֲמִים – הֲקָלָה בעונש

דוגמאות:

הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

החולצה גדולה. אני צריכה מידה קטנה יותר.

מה המידה שלך?  Large? 

מה המידה שלך בנעליים? שלי – 39.

אפשר לאכול הכול, אבל במידה.

הוא אדם ישר מידות.

הנאשם ביקש מהשופט לדון אותו במידת הרחמים.

 

הערך מידה נמצא בידיעות: 01.02.1706.06.1706.07.1714.08.1713.09.1728.01.1806.06.1806.11.1813.01.19, 24.02.20, 21.12.20, 27.05.22, 27.11.23, 10.12.23, 31.01.24

 

מיוחד

מְיוּחָד – לא רגיל,  Special

מְיוּחֶדֶת, מְיוּחָדִים, מְיוּחָדוֹת

אדם מיוחד, מקום מיוחד, אוכל מיוחד, מקרה מיוחד

בְמְיוּחָד – מאוד

קר במיוחד, קשה במיוחד, יפה במיוחד

 

הערך מיוחד נמצא בידיעות:

 28.11.1611.12.1610.07.17 10.07.1711.07.1718.07.1720.07.17

01.08.1702.08.17,

07.08.1701.10.17, 02.10.1719.12.1722.01.1823.01.1826.01.1811.03.1807.05.1807.05.18

13.05.18,

16.05.1822.05.1824.05.1824.06.1816.07.1823.07.1826.07.1830.07.18,

 25.10.1805.11.1806.11.18

12.11.18, 18.11.1821.11.1802.12.1816.12.1823.12.1816.01.1921.01.1913.02.19

13.02.1924.02.1907.03.1917.03.19,

01.04.1901.04.19, 16.05.1922.05.19, 26.05.1928.05.1929.05.1913.06.1916.06.1917.06.1624.06.1901.07.19 , 

11.07.1916.07.1918.07.19, 23.09.19, 29.10.19, 20.11.19, 16.01.20, 18.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 04.03.20, 13.05.20, 21.05.20, 21.05.20, 18.06.20, 21.07.20, 03.08.20, 15.09.20, 17.09.20, 01.10.20, 13.10.20 29.10.20, 10.11.20, 16.12.20, 22.12.20, 01.02.21, 09.02.21, 22.02.21, 04.03.21, 14.03.21, 16.03.21, 11.04.21 , 27.04.21, 04.05.21, 12.05.21, 17.06.21, 20.07.21, 05.08.21, 05.08.21, 11.08.21, 01.09.21, 04.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 18.11.21, 14.12.21, 11.01.22, 13.02.22, 14.03.22, 12.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 17.06.22, 30.06.22, 03.07.22, 04.07.22, 12.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 28.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 06.11.23, 15.11.23, 17.11.23, 27.11.23, 10.12.23, 31.12.23, 11.01.24, 18.01.24, 14.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 29.05.24, 16.06.24, 17.06.24

 

מיזג

מִיזֵג – צֵירֵף כמה דברים לדבר אחד

          קֵירֵר ואִווְרֵר את החדר

השורש: מ.ז.ג

שם הפועל: לְמַזֵג

שם הפעולה: מִיזוּג

מכשיר: מַזגָן

שם תואר: מְמוּזָג

דוגמאות:

הם מיזגו את שתי החֲבָרוֹת לחברה אחת. המיזוג הביא מיליון דולר.

האולם מְמוּזָג.

שכרנו רכב באירופה. הבטיחו מכונית ממוּזֶגֶת אבל המַזגָן לא פעל.

 

הערך מיזג נמצא גם בידיעות:

23.02.1605.08.1816.01.1920.02.1917.07.19, 06.09.20, 27.07.22

 

מיזם

מֵיזָם –  דבר חדש שמישהו מתחיל לעשות,  פרויקט

רבים: מֵיזָמִים

יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

יָזַם – היה הראשון שֶהִצִיעַ

דוגמאות:

זה מיזם משותף של הממשלה ושל העירייה.

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

הוא יזם את הקמת החברה.

זו יוזמה יפה מאוד! כל הכבוד ליוזמים! 

 

הערך מיזם נמצא בידיעות: 01.12.1708.08.1811.02.19, 06.10.19, 10.10.19, 17.11.19, 08.02.20, 19.04.20, 10.11.20, 04.01.21, 22.04.21, 01.11.23, 01.01.24, 06.03.24