Browsing Archives

מיטב

מֵיטָב – הטוב או הטובים ביותר

שם תואר: מֵיטָבִי

ביטויים:

לְמֵיטַב ידיעתי… – על פי מה שידוע לי

עשיתי כְּמֵיטַב יְכָלתי– השתדלתי מאוד

נמצא  בְּמֵיטָבוֹ – במצב הטוב ביותר שהיה בו אי פעם

 

הערך מיטב נמצא בידיעות: 27.07.1628.07.1613.07.17, 07.08.1704.09.1701.07.19, 09.02.20

 

מיין

מִייֵן – קִטלֵג לפי סוגים

מין – סוג

השורש: מ.י.ן

שם הפועל: לְמַייֵן

שם הפעולה: מִיוּן

חדר מיון: בבית חולים יש חדר מיון – החולה מגיע לבית החולים. בחדר המיון בודקים אותו ומחליטים לאן לשלוח אותו – לאיזו מחלקה/ הביתה/ לבית חולים אחר.

יש בתי חולים שיש בהם חדר מיון ילדים וחדר מיון אורתופדי.

בבית האריזה ממיינים את הפירות לפי סוגים: סוג א', סוג ב'…

באוניברסיטאות ובמקומות עבודה עורכים מבחני מיון וראיונות למועמדים כדי לבחור את הטובים והמתאימים ביותר.

בצה"ל יש מבחני מיון שממיינים את החיילים לתפקידים שונים.

לפני שמכניסים את הכביסה המלוכלכת למכונת הכביסה ממיינים אותה לפי צבעים וסוגי הבדים.

 

הערך מיין נמצא בידיעות: 10.08.1611.08.1603.01.1705.06.1713.11.1720.11.1729.01.19, 17.03.20

 

 

 

 

 

 

 

 

מיל'

מיל'מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים – אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מיל' נמצא בידיעות: 04.12.1612.07.0731.07.1730.04.19

 

מילא

מִילֵא – שּׂם משהו בכמות גדולה במקום עד שלא נשאר מקום ריק

השורש: מ.ל.א

שם הפועל בבניין פיעל: לְמַלֵא

שם הפעולה בבניין פיעל: מִילוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְמַלֵא

שם תואר: מָלֵא

שם עצם: מְלַאי – סְטוֹק

בִּמְלֹאת – כשמלאו X ימים או שנים לדבר

מְמַלֵא מקום – עובד או עושה תפקיד במקום מישהו אחר

דוגמאות:

החדר היה מָלֵא עד אפס מקום.

היא מִילְאָה את המקרר לקראת החג.

הִתְמַלֵאתי כל כך מהאוכל עד כי לא נשאר לי מקום לעוגות…

אני קונה בחנות הזאת כי יש להם מְלַאי גדול של סחורות.

צריך לְמַלֵא בטופס את כל הפרטים.

 

הערך מילא נמצא בידיעות: 02.10.1719.11.1719.11.1728.12.1715.04.1821.06.1822.06.1818.07.1826.07.18,

08.11.1802.12.1824.12.1814.01.1903.06.1911.06.1907.07.1911.07.19, 18.12.19, 19.12.19, 27.01.20, 28.01.20, 24.03.20, 26.03.20

 

 

 

 

 

מילואים

מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מילואים נמצא בידיעות: 29.11.16, 04.12.1622.03.1704.02.1809.05.1826.07.1811.11.1830.12.1821.05.19,

03.06.19, 04.12.19, 28.06.20

 

מימן

מִימֵן – שילם, השקיע כסף במשהו

השורש: מ.מ.ן

שם הפועל: לְמַמֵן

שם הפעולה: מִימוּן

שם עצם: מָמוֹן (ז' )– כסף, רכוש, הון

רבים: מָמוֹנוֹת

 

דוגמאות:

ההורים מממנים לה את הלימודים באוניברסיטה ואת שכר הדירה.

המימון לפרויקט יגיע ממשרד האוצר.

לפני החתונה הם עשו הסכם ממון אצל עורך דין.

יש לו ממון רב.

 

הערך מימן נמצא בידיעות: 21.09.1629.03.1703.09.1701.01.1809.01.1805.02.1804.06.1824.06.1815.07.18,

19.11.1803.01.19, 06.02.1925.02.1917.03.1919.03.1919.05.1925.06.19, 04.08.19, 05.09.19, 26.02.20, 20.06.20