Browsing Archives

מיין

מִייֵן – קִטלֵג לפי סוגים

מין – סוג

השורש: מ.י.ן

שם הפועל: לְמַייֵן

שם הפעולה: מִיוּן

חדר מיון: בבית חולים יש חדר מיון – החולה מגיע לבית החולים. בחדר המיון בודקים אותו ומחליטים לאן לשלוח אותו – לאיזו מחלקה/ הביתה/ לבית חולים אחר.

יש בתי חולים שיש בהם חדר מיון ילדים וחדר מיון אורתופדי.

בבית האריזה ממיינים את הפירות לפי סוגים: סוג א', סוג ב'…

באוניברסיטאות ובמקומות עבודה עורכים מבחני מיון וראיונות למועמדים כדי לבחור את הטובים והמתאימים ביותר.

בצה"ל יש מבחני מיון שממיינים את החיילים לתפקידים שונים.

לפני שמכניסים את הכביסה המלוכלכת למכונת הכביסה ממיינים אותה לפי צבעים וסוגי הבדים.

 

הערך מיין נמצא בידיעות: 10.08.1611.08.1603.01.1705.06.1713.11.1720.11.1729.01.19, 17.03.2012.08.21, 10.03.24