Browsing Archives

מימן

מִימֵן – שילם, השקיע כסף במשהו

השורש: מ.מ.ן

שם הפועל: לְמַמֵן

שם הפעולה: מִימוּן

שם עצם: מָמוֹן (ז' )– כסף, רכוש, הון

רבים: מָמוֹנוֹת

 

דוגמאות:

ההורים מממנים לה את הלימודים באוניברסיטה ואת שכר הדירה.

המימון לפרויקט יגיע ממשרד האוצר.

לפני החתונה הם עשו הסכם ממון אצל עורך דין.

יש לו ממון רב.

 

הערך מימן נמצא בידיעות: 21.09.1629.03.1703.09.1701.01.1809.01.1805.02.1804.06.1824.06.1815.07.18,

19.11.1803.01.19, 06.02.1925.02.1917.03.1919.03.1919.05.1925.06.19, 04.08.19, 05.09.19, 26.02.20, 20.06.20, 17.11.20, 27.01.21, 02.03.21, 12.08.21, 17.02.22, 28.03.22, 24.05.22, 05.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 28.11.23, 04.12.23, 05.12.23, 07.12.23, 20.12.23, 11.01.24, 05.04.24

 

מימש

מִימֵש – הגשים, הביא לידי ביצוע

השורש: מ.מ.ש

שם הפועל: לְמַמֵש

שם הפעולה: מִימוּש

שם עצם, תואר הפועל: מַמָּש

שם תואר: מַמָשִי

מְמַמְשִים תוכנית, מְמַמְשִים הבטחה, מְמַמְשִים רְווָחִים

 

הערך מימש נמצא בידיעות: 

20.11.1709.12.1719.03.1819.07.1816.12.1828.01.1904.03.1904.04.1907.04.19, 24.02.20, 03.03.20, 04.08.20, 18.03.21, 07.04.21, 12.07.21, 15.07.21, 21.07.21, 25.10.21, 17.06.22, 09.11.23, 23.11.23, 19.12.23, 11.01.24, 11.02.24, 11.02.24, 22.05.24, 10.06.24, 15.07.24