Browsing Archives

מידה

מִידָה כמות, גודל וגם: תכונת אופי

בְּמִידָה ניכרת – במידה רַבָּה 

מידות טובות, מידות רעות – תכונות טובות, תכונות רעות

טוֹהַר הַמִידוֹת – התנהגות ביושר

מידת הָרַחֲמִים – הֲקָלָה בעונש

דוגמאות:

הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

החולצה גדולה. אני צריכה מידה קטנה יותר.

מה המידה שלך?  Large? 

מה המידה שלך בנעליים? שלי – 39.

אפשר לאכול הכול, אבל במידה.

הוא אדם ישר מידות.

הנאשם ביקש מהשופט לדון אותו במידת הרחמים.

 

הערך מידה נמצא בידיעות: 01.02.1706.06.1706.07.1714.08.1713.09.1728.01.1806.06.1806.11.1813.01.19, 24.02.20, 21.12.20

 

מידי פעם

מִידֵי פַּעַםלפעמים

אֵי פעם – בזמן כלשהו, בפעם כלשהי

מִידֵי דקה, מִידֵי שעה, מִידֵי יום, מִידֵי שבוע, מִידֵי חודש, מִידֵי שנה

דוגמאות:

 

הוא מבקר את הדודה מידי פעם.

אני פוגשת אותו מידי פעם ברחוב.

אני מאזין לחדשות מידי שעה.

הם מגיעים לביקור בארץ מידי שנה.

ראיתי אותו אי פעם רוקד? 

ביקרתם אי פעם בלונדון?

אם אפגוש אותו אי פעם – אגיד לו מה אני חושב.

 

הערך מידי פעם נמצא בידיעות: 10.09.1728.01.1806.05.1831.01.1901.07.19, 20.11.19