Browsing Archives

מיל'

מיל'מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים – אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מיל' נמצא בידיעות: 04.12.1612.07.0731.07.1730.04.19, 08.12.21

 

מילא

מִילֵא – שּׂם משהו בכמות גדולה במקום עד שלא נשאר מקום ריק

השורש: מ.ל.א

שם הפועל בבניין פיעל: לְמַלֵא

שם הפעולה בבניין פיעל: מִילוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְמַלֵא

שם תואר: מָלֵא

שם עצם: מְלַאי – סְטוֹק

בִּמְלֹאת – כשמלאו X ימים או שנים לדבר

מְמַלֵא מקום – עובד או עושה תפקיד במקום מישהו אחר

דוגמאות:

החדר היה מָלֵא עד אפס מקום.

היא מִילְאָה את המקרר לקראת החג.

הִתְמַלֵאתי כל כך מהאוכל עד כי לא נשאר לי מקום לעוגות…

אני קונה בחנות הזאת כי יש להם מְלַאי גדול של סחורות.

צריך לְמַלֵא בטופס את כל הפרטים.

 

הערך מילא נמצא בידיעות:

 02.10.1719.11.1719.11.1728.12.1715.04.1821.06.1822.06.18,

 18.07.1826.07.18,

08.11.1802.12.1824.12.1814.01.1903.06.1911.06.1907.07.1911.07.19,

 18.12.19, 19.12.19, 27.01.20, 28.01.20, 24.03.20, 26.03.20, 31.12.20, 04.01.21, 05.01.21, 24.02.21, 04.03.21, 20.04.21, 22.04.21, 29.04.21, 27.07.21, 12.09.21, 06.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 11.11.21, 10.05.22, 06.06.22, 26.06.22

 

 

 

 

 

 

 

מילואים

מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מילואים נמצא בידיעות: 

29.11.16, 04.12.1622.03.1704.02.1809.05.1826.07.1811.11.1830.12.1821.05.19,

03.06.19, 04.12.19, 28.06.20, 03.01.21, 11.02.21, 23.05.21, 02.06.21, 28.06.21, 23.02.22, 11.05.22, 13.06.22, 17.06.22