Browsing Archives

מפיק

מפיק  – producer

הֲפָקָה    פרודוקציה

שורש: פ.ו.ק

שם הפועל: לְהָפִיק

מקצוע: מֵפִיק (ברדיו, בטלוויזיה, בתיאטרון,  בקולנוע)

דוגמאות:

הוא מפיק סרטים בהוליבוד.

זו ההפקה הראשונה של האופרה בארץ.

זו הפקה יקרה מאוד.

הוא הפיק את הטקס בהר הרצל.

זו הפקה גְרנדיוזית!

הפסנתר הזה מפיק צלילים נהדרים!

מפיק הסרט דיבר על הסרט.

הפרה הזו מפיקה חלב מצוין.

התפוקה של הפועלים בבית החרושת גדלה כשהעלו להם את השכר.

המנהל בודק ומפרסם בכל סוף חודש את התפוקה הכללית של המפעל ואת התפוקות של כל אחת מהמחלקות.

ביטוי:

פה מפיק מרגליות
– דברים יפים כמו אבנים יפות

 

הערך מפיק נמצא בידיעות: 10.08.1404.09.17, 26.10.20, 23.11.21, 16.04.24

 

מפלגה

מִפלָגָה, סִיעָה, רְשִימָה

המפלגות מרבות לדבר על אחדות העם, אבל השורש של המילה מפלגה, פ.ל.ג, מצביע דווקא על חילוק, פילוג, על ההפך מאיחוד.

החוק הישראלי קובע כללים ברורים לגבי הקמת מפלגות ורישומן אצל רשם המפלגות.

רק מפלגות שעומדות בחוקים ובכללים שנקבעו יכולות להתמודד לכנסת ולהגיש רשימת מועמדים.

רשימת מועמדים שהצליחה ונבחרה לכנסת הופכת לסיעה.

המפלגה או המפלגות המרכיבות אותה ממשיכות להתקיים כמפלגות מחוץ לכנסת.

חברי הרשימה שנכנסו לכנסת הם הסיעה שמייצגת את המפלגה.

 

הערך מפלגה נמצא בידיעות:

 25.09.1710.11.1705.03.1807.03.1803.06.1825.06.1816.10.18

18.11.1812.12.18,

25.12.1830.12.1830.12.1802.01.1903.01.1910.09.1928.01.1911.02.19

14.02.1924.02.1924.02.1928.02.1907.03.19,

11.03.1912.03.1918.031924.03.1926.03.1904.04.1910.04.19, 30.04.1920.05.1922.05.1929.05.19, 24.07.19, 04.08.1905.08.19, 09.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 28.11.19, 15.12.19, 16.01.20, 30.01.20, 21.02.20, 23.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 30.03.20, 16.06.20, 05.01.21, 12.01.21, 13.01.21, 31.01.21, 02.03.21, 09.03.21, 13.06.21, 08.07.2107.04.22, 30.05.22, 07.06.22, 13.07.22, 25.12.23, 04.03.24, 13.03.24

 

מפלס

מִפלָס – משטח בגובה מסוים

מִפלַס מים – גובה פני הים

דוגמאות:

כשיש גשם רב מפלס הכינרת עולה.

בסלון שלנו יש שני מפלסים. יורדים למפלס התחתון בחמש מדרגות.

 

הערך מפלס נמצא בידיעות: 02.01.17, 30.01.1714.02.1707.03.1705.06.17, 23.11.17, 18.12.1701.01.1807.01.18,

21.01.18, 21.01.1825.11.1830.12.1810.03.1903.04.19, 08.01.20, 13.01.2021.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 11.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 18.02.20, 19.02.20, 22.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 06.05.20, 31.01.21, 07.02.21, 22.02.21, 19.12.21, 23.01.22, 26.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 18.02.24, 18.02.24, 19.02.24